Kommunale job bliver vraget

60 procent foretrækker job i det private, og fortsætter tendensen, vil ældreplejen blive hårdt ramt. Kommunerne skal ryste det tarvelige ry af sig og brande sig på menneskelige værdier.

Social

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

Når borgerne viger fra de kommunale jobs for i stedet at give håndslag med den private sektor, er konsekvensen i sidste ende, at de ældre borgere slet ingen hånd får. Sådan udtrykker Jakob Lundgaard, chefkonsulent hos Lundgaard Konsulenterne, sig:

”Fælles for kommunernes udfordringer med at rekruttere er ældreområdet – det bliver et kæmpe problem fremover,” siger Jakob Lundgaard. ”For selvom man lige nu på grund af lavkonjunktur har lettere ved at få arbejdskraft til ældreplejen end for to år siden, kan man ikke forvente, at det fortsætter sådan.”

Det helt store benspænd ligger i, at mange kommuner om 5-7 år har omkring 20 procent flere ældre borgere end i dag, mener Jakob Lundgaard. Og derfor er det særlig vigtigt, at kommunerne hverver folk til de lavtlønnede områder og ikke taber potentielle kræfter til det private jobmarked, som en ny opinionsundersøgelse truer med. Undersøgelsen viser, at kun 20 procent foretrækker den kommunale sektor frem for den private, mens hele 60 procent hellere vil ansættes privat.

Nyt ry

Hos virksomheden Fremtidsforsk mener konsulent Marianne Levinsen, at kommunerne bør arbejde ihærdigt for at komme af med det stereotype billede af kommunalt ansatte som udkørte og dårligt lønnede: 

”Mange unge mennesker vil gerne have ’save the world’-jobbene – altså pædagog, lærer, hjemmepleje, sosu, sygeplejerske – så kommunerne skal ud over den dårlige vibration og i stedet brande sig på, at de har gode lønninger, regulerede forhold, og at man mange steder ikke behøver arbejde over tid.”

Marianne Levinsen fremhæver Århus Kommunes avisannoncer, hvor ansatte i ældreplejen fortæller om deres baggrund og om jobbet på en god måde, som et godt ­eksempel. Og Steen Vidø, konsulent i Mercuri Urval, er helt på linje med Marianne Levinsen:

”Kommunerne kommer til at mangle personer med varme hænder – især til at tage sig af de ældre – og derfor skal de slå på værdier fra den kommunale verden, som handler om meningsfuldhed.” :

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet