Kommunale fyringer på vej

Med store nedskæringer i vente står det klart, at den offentlige sektor til næste år bliver reduceret. Særligt de kommuner, som fik nej til at hæve skatten, bliver nødt til at fyre. 

Økonomi

Af Mia Tang | [email protected]

Over halvdelen af kommunerne vil næste år være nødt til at sige farvel til en række af deres medarbejdere, når de økonomiske ender skal nå sammen. I år fik 25 af de kommuner, som havde søgt, et nej til at sætte skatten i vejret. Blandt dem tegner der sig et dystert billede, når snakken falder på eventuelle fyringer. 

Selv om der kan skæres i antallet af medarbejdere ved naturlig afgang, timereduktion og ved at undlade genbesættelser, kan afskedigelser ikke undgås. I en undersøgelse foretaget af FTF blandt landets kommunaldirektører svarer 55 procent, at personalet vil blive reduceret.

Mister dygtige folk 

”Det er noget rigtigt møg,” siger kommunaldirektør Anders Lou fra Brøndby Kommune. ”Vi kommer til at miste nogle dygtige folk, og man ved jo også, hvor stor betydning det har for dem privat, når de kommer i den situation. Det er bestemt ikke rart.” 

Svært budget

Samme billede ses i en række af de andre kommuner, som fik afslag på at hæve skatten og dermed mistede en mulig indtægt. Kommunaldirektør Henning Qvick fra Assens kommune beskriver dette års budgetlægning som kommunens hidtil sværeste. ”Vi kommer til at reducere vores stab med 50 ansatte. Jeg håber, at vi kan nøjes med 10 deciderede fyringer, så resten kan løses med naturlig afgang, omplacering og nedsat tid. Men det er aldrig sjovt. At fyre er jo den absolut sidste udvej.” 

I Assens går man allerede nu i gang med at lede efter besparelser til 2011-budgettet. ”Det er et spørgsmål om ren overlevelse i 2010. Det, der vælter læsset, er vores manglende indtægtsmuligheder. Vi er låst fast, mens udgifterne stiger støt,” siger Henning Qvick, som ser pessimistisk på de kommende års budgetter. 

Det samme gør kommunaldirektøren i Egedal Kommune, som gennemfører en række kortsigtede løsninger på de økonomiske problemer ved blandt andet at sælge jord og optage yderligere lån. ”Det hænger simpelthen ikke sammen mere,” siger Alling Pjetursson. ”Vi fyrede mange allerede sidste år. Nu kæmper vi for at fastholde flest muligt i år, men vi er ude i en vanvittig svær øvelse, og jeg forventer, at det bliver endnu værre næste år.” 

Hårde år i vente 

Undersøgelsen viser samtidigt, at knap 60 procent af kommunaldirektørerne forventer, at besparelserne vil betyde serviceforringelser. Det er et gennemgående ønske, at kommunerne igen får bedre muligheder for selv at justere på indtægter og udgifter. 

”Vi har altid administreret, så der var en rimelig kassebeholdning til uforudsete udgifter. Det smuldrer nu uden de ekstra skatteindtægter, og vi står over for nogle ekstremt hårde år, hvor eneste mulighed er at skære endnu i vores service over for borgerne. Det er dybt utilfredsstillende,” fastslår kommunaldirektør Anders Lou.  

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet