Kom ind i værdikampen

To arrangementer på Folkemødet blæser liv i værdikampen, som er druknet i politiske slagsmål om udlændinge og dansk kultur. Det mener professor Ove Kaj Pedersen, som deltager i begge debatmøder.

Folkemødet

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Mens værdidebatten i årevis har kredset om udlændingeregler og integration, er et helt nyt menneskesyn rullet ind over lovgivningen, uden vi har opdaget det. Det mener professor ved Copenhagen Business School Ove Kaj Pedersen, som den 14. juni taler ved to forskellige debatarrangementer på Folkemødet.

”Det er paradoksalt, at vi nede i ‘maskinrummet’ har ændret nogle af de helt væsentlige værdier uden den store politiske opmærksomhed, hvorimod de værdier, der ligger lidt mere i overfladen, har fået stor opmærksomhed,” siger han og peger på Folkemødet som en mulighed for, at engagere befolkningen i en bredere diskussion af, hvordan samfundets menneskesyn udvikler sig. 

Konkurrencestat

Ove Kaj Pedersen peger blandt andet på, at forholdet mellem staten og den enkelte i løbet af de seneste årtier har ændret sig markant. Hans grundtese er, at staten har udviklet sig væk fra de traditionelle velfærdsværdier og hen imod et mere økonomisk og konkurrenceorienteret syn på fællesskabet. 

”I velfærdsstatsperioden var fællesskabet lig med demokratiet – i konkurrencestaten er fællesskabet lig med arbejdsmarkedet. Hvor vi tidligere så på, hvordan den enkelte bliver dannet til at være deltager i et demokrati, ser vi nu på hvordan den enkelte bliver udstyret med færdigheder, der gør, at den enkelte kan komme i arbejde,” siger han og peger på uddannelsessystemet som et af de områder, hvor konkurrencementaliteten er slået tydeligst igennem i lovgivningen. 

Mens folkeskolens formålsparagraf i 1975 fokuserede på at danne den enkelte til at være deltagende i demokratiet, sagde folkeskoleloven i 2006, at eleverne skulle udstyres med færdigheder, som gør dem i stand til ”at påtage sig ansvaret for sine færdigheders videreudvikling.” Den ændrede sprogbrug, mener Ove Kaj Pedersen, er udtryk for en udvikling væk fra, at fællesskabet støtter og hjælper den enkelte og hen imod, at den enkelte ses som ansvarlig for sin egen livssituation.   

Kontrol

Den udvikling begrænser sig ikke kun til uddannelsessystemet.

”Skiftet i menneskesyn ses også inden for skattesystemet, den aktive arbejdsmarkedspolitik og en lang række klassiske velfærdspolitikker. Det er det samme værdiskift på alle planer – fra at borgerne har rettigheder og beskyttes, til at de har et eget ansvar og også i en eller anden forstand bliver pålagt en skyld,” siger Ove Kaj Pedersen og fremhæver de senere års øgede kontrol med dagpengemodtagere som eksempel på, at borgerne ikke længere ses som uforskyldte ofre for konjunkturerne, men som medansvarlige for deres beskæftigelsessituation. 

Skiftet i menneskesyn giver ifølge Ove Kaj Pedersen anledning til adskillige sammenstød mellem fagorganisationer og politikere. Men debatten har brug for at blive flyttet ud af de snævre faggrænser og ud i offentligheden, mener han. 

”Det er livsnødvendigt for et demokrati, at der er en bred offentlig debat, når man skifter så betydelige værdier og gør det gennem en så langsigtet proces,” siger han. 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet