Køge brød lov i Agens-sag

Det private aktiveringsprojekt i Køge kom galt af sted fra starten. Kommunen annoncerede hverken opgaven i aviser eller på sin hjemmeside og brød dermed tilbudsloven.

Indkøb

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Køge Kommune brød loven, da kommunen i 2007 indgik aftale med det private jobcenter Agens om at aktivere halvdelen af kommunens ledige. Det vurderer KL i et responsum, som Kommunen har fået aktindsigt i. 

Ifølge tilbudsloven skal en række offentlige tjenesteydelser annonceres, når de har en værdi på over en halv million kroner. Det skal sikre, at alle interesserede virksomheder har mulighed for at byde ind på opgaven, og at myndighederne kan få opgaverne løst til den rette pris og kvalitet. 

Imidlertid blev aktiveringen af Køges ledige hverken slået op i aviser eller på kommunens hjemmeside. Det er i strid med tilbudsloven, vurderer KL i et responsum fra september 2009. 

Reglerne om annonceringspligt trådte i kraft i juli 2007. På det tidspunkt var forhandlingerne mellem Køge Kommune og Agens i fuld gang. Kommunen bad derfor advokat Tina Braad vurdere de nye regler. Hun fandt, at opgaven skulle annonceres på kommunens hjemmeside, men da forhandlingerne var langt fremme, og fortolkningen af reglerne var uklar, fandt hun det 'mindre sandsynligt, at en manglende offentliggørelse vil have betydning for kontraktens lovlighed'.

I et notat to år senere ændrede Tina Braad holdning og vurderede, at kontrakten ikke var indgået på et lovligt grundlag. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Tina Braad. 

I Køge siger forvaltningsdirektør Mogens Pejtersen: 

”Vi fulgte den juridiske rådgivning, vi fik i 2007. Den var baseret på, hvad man vidste på det pågældende tidspunkt. Siden da er juristerne tilsyneladende blevet klogere, og det tager vi selvfølgelig til efterretning.”

KL’s chef for offentlig-privat, Jakob Scharff, vil ikke kommentere den konkrete sag fra Køge. Han siger, at reglerne skabte en vis forvirring  i begyndelsen, men i dag  ikke generelt giver problemer.

”Reglerne har været i kraft i snart tre år. Og nu har vi på en række områder fået de klarheder, der gør, at de er til at navigere rundt i,” siger han. 

Jakob Scharff pointerer, at annonceringen er både enklere og mindre bureaukratisk end en egentlig udbudsproces. :

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet