København lægger beslag på 200 mio. fra social pulje

Københavns Kommune indgår i dag en udviklingsaftale om 100 mio. kr. årligt fra den sociale særpulje. Pengene ryger lige lukt i kommunekassen

DRIFTSTILSKUD

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Overborgmester Frank Jensen (S) og økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) indgår i dag officielt et partnerskab, som betyder, at Københavns Kommune til og med 2015 lægger beslag på en fjerdel af de 400 mio. kr., der årligt uddeles fra den såkaldte sociale særtilskudspulje.

Kommunen fik sidste år tildelt 100 mio. kr. fra puljen i 2013. Det beløb forlænges nu til og med 2015.

Den sociale særpulje blev oprettet i forbindelse med sidste års reform af udligningsordningen og er målrettet større byer med særligt socialt belastede kvarterer.

I pressemeddelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om partnerskabsaftalen fremgår det, at pengene skal gå til at styrke byens indsats overfor hjemløse, misbrugere og psykisk sige.

Men af Københavns boregerrepræsentations behandling af sagen står det klart, at selv om de nye penge har en social profil, bliver de puttet direkte i Københavns kommunekasse og kommer til at indgå i den generelle finansiering af de kommende års budgetter.

Københavns socialborgmester, Mikkel Warming (EL), bekræfter, at der ikke i udgangspunktet er lagt op til, at pengene skal gå til at oprette nye eller udvide allerede eksisterende sociale strategier. Og selv om han er glad for tilskuddet, havde han hellere set det direkte målrettet det sociale område.

- Det grundlæggende problem er, at regeringen i sin visdom ikke valgte at give os ekstra servicemåltal til det sociale område sammen med pengene. Havde man gjort det kunne pengene blive brugt direkte på ekstra sociale aktiviteter, drift, nye projekter og løn på området, siger Mikkel Warming.

Kamp om budgettet
Fordi kommunerne er underlagt et loft for serviceudgifterne, som København i forvejen har svært ved at holde sig inden for, kan pengene ikke direkte gå til at øge de sociale aktiviteter. Mikkel Warming hæfter sig dog ved muligheden for, at de kan gå til at finansiere anlægsprojekter på socialområdet.

Det kunne eksempelvis være endnu et stofindtagelsesrum på Vesterbro eller særlige boliger til hjemløse og mennesker med psykiske lidelser.

- Jeg vil selvfølgelig slås ved budgetforhandlingerne for at så mange af pengene som muligt, for ikke at sige hver eneste krone, kommer til at gå til at afhjælpe de sociale udfordringer, vi har i København, siger Mikkel Warming.

Måltal efterlyses
Enhedslisten på Christiansborg deler Mikkel Warmings anke mod den sociale særpulje, som ellers var et af partiets konkrete fingeraftryk på sidste års aftale om en ny udligningsordning.

Set i bakspejlet ville det have været klogt, at pengene blev fulgt af servicemåltal på det sociale område, mener Enhedslistens kommunalordfører Finn Sørensen.

- Vi vil fremadrettet holde os for øje, om vi skal dybere ned i de økonomiske mekanismer, når der skal afsættes penge til bestemte formål i kommunerne, for at sikre os, at de går til det, som de er øremærket. Det er jo et problem, vi også kender fra daginstitutionsområdet, hvor vi fik afsat 500 mio. kr., siger Enhedslistens kommunalordfører, Finn Sørensen.

Hos Socialdemokraterne mener man, at der er god fornuft i at indrette puljen, som den er. Også selv om der så ikke er nogen garanti for, om pengene går til nye sociale indsatser eller eksempelvis en lettelse af grundskylden.

- Alternative kunne være at fordele midler som projektstøtte på baggrund af ansøgninger med lange bureaukratiske projektbeskrivelser. Så mener jeg, at det er bedre at give kommunerne ansvaret for at udmønte de her midler, som de selv finder klogest, siger Socialdemokraternes kommunalordfører, Simon Kollerup.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet