København betaler dyrt for politikeres it-pakker

87.189 kroner har Københavns Kommune betalt for it til hvert medlem af borger-repræsentationen. I Odense og Aarhus er udgifterne en brøkdel af det beløb. 

Frås

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Prisen på en hjemmearbejdsplads for en byrådspolitiker er vidt forskellig øst og vest for Storebælt. Mens hvert medlem af Københavns Borgerrepræsentation ifølge kommunens hjemmeside har haft it-udgifter for 25.943 kroner i 2012, har Odenses politikere hver brugt 5.232 kroner i løbet af året. Aarhus har ikke opgørelser fra sidste år, men i 2011 brugte byrådsmedlemmerne i gennemsnit 9.039 kroner på it.

Forskellen vækker undren i Borgerrepræsentationen, hvor ingen af de medlemmer, som Kommunen har talt med, kan genkende storforbruget af it.

- Jeg har en ret langsom bærbar computer og en ganske almindelig printer. I sommer fik vi så iPads til at læse papirer på, så de ikke længere skulle bringes ud med bud, fortæller SF-medlem Iben Wiene Rathje, som ikke har fået udskiftet computeren i de tre år, hun har siddet i Borgerrepræsentationen.

Alligevel har hun – ligesom resten af sine kolleger – ifølge kommunens hjemmeside haft udgifter til it for i alt 87.189 kroner, siden hun blev valgt i 2009.

Dyr support

Årsagen er, at samtlige medlemmer af Borgerrepræsentationen betaler et fælles abonnement til Koncernservice (KS), der står for indkøb og drift af kommunens it. Sidste år var prisen 25.943 kroner, mens det i 2011 og 2010 var henholdsvis 24.448 kroner og 36.798 kroner. Cirka halvdelen – 12.500 kroner per medlem om året – går til en 24-timers supporttjeneste.

Odense giver også adgang til hjælp fra kommunens it-afdeling næsten hele døgnet, men ifølge kommunen bruger politikerne den stort set ikke. Derfor tæller den ikke med i abonnementsprisen på 1.308 kroner i kvartalet. I Aarhus er supporten medregnet, men kun tilgængelig inden for almindelig kontortid, og her har politikerne selv takket nej til døgnbemandet hjælp.

Forskellen i prisen bekymrer en række københavnske politikere.

- De tal skriger til himlen. Vi har en såkaldt VIP-service, så vi har assistance i weekenderne, men jeg har meget svært ved at se, hvordan det skulle kunne gøre det så meget dyrere, siger gruppeformand i Venstre Flemming Steen Munch.

Gruppeformændene i Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti vil alle tage problemet op med ledelsen og bede om en undersøgelse af de høje priser.

- Jeg vil bringe det op over for overborgmesteren og sekretariatschefen og spørge, hvorfor det er så meget dyrere her end i resten af landet. Vi er hverken dummere eller dovnere, så det skal selvfølgelig ikke være dyrere, siger den konservative gruppeformand, Jakob Næsager.

Højt serviceniveau

KS har ikke ønsket at udtale sig om it-priserne for politikerne, men henviser i stedet til Borgerrepræsentationens Sekretariat. Og her er man godt tilfreds med udgiftsniveauet.

- For mig er det afgørende, at vi har en professionel understøttelse af vores folkevalgte og et serviceniveau, der sikrer, at de kan udføre deres arbejde som fritidspolitikere. Om beløbet er tilfredsstillende, har jeg ikke nogen mening om. Det handler om, at det virker, siger souschef i Borgerrepræsentationens Sekretariat, Morten Spangenberg, som ikke hæfter sig ved, at udgifterne tilsyneladende er voldsomt lavere vest for Storebælt.

- Jeg kan ikke sige noget om Odense og Aarhus, fordi jeg ikke ved, hvad der er medregnet, siger han.

Aarhus oplyser til Kommunen, at opgørelserne dækker samtlige udgifter til politikernes hjemmearbejdsplads inklusive support. I modsætning til Odense og København har Aarhus ikke en fast abonnementsordning, men opgør politikernes individuelle forbrug. I gennemsnit er det under halvt så meget som udgifterne i København.

Odense regner som sagt ikke support med, og heller ikke de iPads, som byrådspolitikerne fik udleveret i sommer, er talt med. Kommunen oplyser, at den samlede pris for dem med både indkøb og drift er cirka 3000 kroner per politiker om året. 

 

Hvilken it-løsning ville du tilbyde din kommunalpolitiker?

Ifølge Københavns Kommunes hjemmeside får hvert medlem af BR udleveret en bærbar computer med 3G-løsning, en tilhørende taske, en ekstern harddisk, en laserprinter og en skærm og en mus, hvis man ønsker det. Dertil kommer relevant software herunder adgang til kommunens server, support 24 timer i døgnet og en iPad. Adgang til kalender og mail på telefonen hører desuden under it-udgifter, mens øvrige udgifter til telefon opgøres særskilt.

 

I Odense stilles en bærbar pc, en printer, internetforbindelse, relevant software til rådighed. Politikerne har adgang til support fra kommunens tekniske afdeling næsten hele døgnet, men bruger den kun i meget begrænset omfang. Derfor er support ikke medregnet i den pris, kommunen oplyser. Det har ikke været muligt at få en præcis vurdering af forbruget. Derudover udleverer kommunen en iPad, som dog ikke figurerer i opgørelsen over udgifter. Kommunen oplyser, at prisen for både indkøb og forbrug er cirka 3000 kroner per politiker.

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet