KMD presser monopolaftalerne

Der er opstået en hård kamp mellem KMD og kommunerne om priserne på de produkter, KMD stadig har monopol på. It-firmaet er flere gange blevet nødt til at betale penge eller trække varslede prisstigninger tilbage.

Tema: it

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Der er forskel på at lave forretning med familien og med udefrakommende. Det billede bliver hyppigt brugt, når forholdet mellem kommunerne og KMD skal beskrives, et års tid efter KMD blev solgt af KL, og familien derfor blev skilt. 

”Tidligere var vi søskende. Vi skulle betale til vores egen it-virksomhed, så det gik nok alt sammen. Med salget af KMD, blev det til en professionel virksomhed, der skulle tjene mest muligt, hvilket er fair. Jeg undrer mig bare over, at KMD har valgt en strategi, der i den grad udpiner kunderne i stedet for at lægge sig i selen for at sikre et godt kundeforhold,” siger Jørgen Kristensen, formand for Foreningen af Kommunale IT-chefer og selv it-chef i Egedal.

Han står ikke alene med den kritik. KMD har stadig 17 kommunale it-systemer, som der reelt er monopol på. Monopolsystemerne er reguleret af transitionsaftalen, som blev lavet mellem KL og KMD ved salget af KMD.

KOMBIT, som i dag er kommunernes it-selskab, har gennemgået cirka 50 kommuners aftaler med KMD på monopolsystemerne, og KOMBIT har fundet en række eksempler på, at kommuner er blevet opkrævet for meget af KMD, som efterfølgende har betalt pengene tilbage. Det er ligeledes sket, at KMD har meldt prisstigninger eller lignende ud på monopolområdet, som de efterfølgende har måttet trække tilbage, da KOMBIT henvendte sig til dem.

”For eksempel sendte de sidste sommer en prisstigning ud på serviceaftaler – altså hotline og lignende, som de slet ikke havde vendt med KOMBIT, og som ikke var i overensstemmelse med transitionsaftalen. Så den trak de tilbage,” fortæller Jørgen Kristensen. 

Alt er fortroligt 

Han har derudover ikke konkret kendskab til andre kommunespecifikke eksempler på KOMBITs opdagelser. KOMBIT og de enkelte kommuner må ikke fortælle yderligere om dem i detaljer, da de har underskrevet tavshedsklausuler med KMD. 

Men kommunerne oplever, at KMD gentagne gange presser aftalerne til det yderste. Det fremgår af et notat fra en faggruppe nedsat under KL til at komme med anbefalinger til løsninger på monopolområderne:

”KMD’s adfærd udfordrer i stigende grad kommunernes leverandørstyring.  Kommunerne oplever, at ydelser, der har været gratis, søges gjort betalbare. Betalingsaftaler eller fastprisaftaler ændres eller opsiges, og prisniveauet i betalingsaftaler kan ligge over de listepriser, der er reguleret af transitionsaftalen. Priser kan stige på monopolområdet, fx for grænseflader, når KMD taber konkurrenceudsatte opgaver, og betaling for løsninger kan fortsætte, selvom løsningen er afviklet. Enkelte kommuner oplever efter udbud prisstigninger sammenlignet med de priser, der blev opnået ved tidligere udbud,” skriver faggruppen i notatet fra slutningen af juni. 

”Ikke god stil”

Peter Pietras er social- og arbejdsmarkedsdirektør i Odense, formand for brancheforeningen Dansk IT’s politiske udvalg og tidligere universitetsdirektør på CBS. Han har derfor en bred baggrund for at udtale sig om sagen:

”Det er ikke god stil, hvis man kan konstatere, at KMD tager for meget, og laver ting, som ikke er i overensstemmelse med de aftaler, der er indgået. Man skal kunne have et godt tillidsforhold til en leverandør,” siger Peter Pietras, der dog påpeger, at kommunerne også må se forandringerne i øjnene:

”Spillets regler er ændret. Det er klart, at når de nye ejere er en kapitalfond, så skulle man gerne give dem et overskud. Og når man har nogle områder, hvor der de facto er monopol, så kan man næsten ikke forestille sig andet end, at man gerne vil tjene lidt mere på det, end man har gjort før,” siger Peter Pietras.

KMD beklager

Hos KOMBIT lægger man ikke stor vægt på de tilfælde,  man har fundet af opkrævninger og udmeldinger, som ikke har været i overensstemmelse med transitionsaftalen.

Markedsdirektør Thomas Christiansen i KOMBIT pointerer, at de forsøger at hjælpe kommunerne til at forbedre fremtidige aftaler.

”En stor del af det, man har fundet, har været, at den samlede pris, der er givet, ikke har været så fordelagtig, som kommunen har troet. Det er selvfølgelig håbet, at vi kan få prisen på kommunernes  it-kontrakter reduceret over tid,” siger Thomas Christiansen.

Salgs- og marketings­direktør i KMD Karen Nielsen skriver blandt andet ­følgende i en mail til Kommunen:

”Transitionsaftalen er juridisk set en større sag, og det er derfor naturligt, at der har været drøftelser af enkelte punkter, hvilket vi sikkert også vil se fremover (…) Vedrørende de nævnte sager om fejl i aftaler og fakturering kan vi bekræfte, at der desværre har været enkelte fejl. (…) Det er selvfølgelig ikke godt, og vi skal være de første til at beklage den slags. Så vidt jeg ved, drejer det sig dog om mindre beløb på nogle få tusinde kroner i de enkelte sager. Vi har heller ikke nogen som helst interesse i at gøre vores vigtigste kundegruppe, eller deres interesseorganisationer, irriteret på os.”

 

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet