KMD: Markedet afgør prisfald

Prisudviklingen på konkurrenceudsatte områder og produkter inden for transitionsaftalen har ikke noget med hinanden at gøre, forklarer salgs- og marketing direktør i KMD Karen Nielsen.

Interview

Af Sine Riis Lund | [email protected]

 

Karen Nielsen, hvorfor har det været nødvendigt at lade priserne stige på jeres produkter inden for transitionsaftalen?

”Vi har kun hævet det med det, som er reguleret, og det er typisk pris- og lønskøn, som jo er, at vores lønninger også stiger. Så er der nogle funktionalitetsforbedringer, som bunder i, at vi har videreudviklet produktet og dermed også haft øgede omkostninger.”

 

Som jeg forstår det, så bruger I hovedsageligt gamle systemer inden for monopolområdet, mens I udvikler en række nye systemer på de konkurrenceudsatte områder. Når de store udviklingsomkostninger er der, hvordan kan I så sænke de priser så gennemgående?

”Jamen det er markedsbestemt, og man kan sige, at vi har haft et stort fokus på at effektivisere inden for de sidste par år. Blandt andet inden for denne her Opus Platform, som dels er økonomi- og lønløsninger. Der har vi gjort meget i at lave det så effektivt som muligt, og dermed har vi også haft mulighed for at kunne sætte priserne ned.”

 

Men har I ikke effektiviseret i forhold til produkterne inden for transitionsaftalen?

”Generelt kører vi selvfølgelig en proces, hvor vi effektiviserer, hvor vi kan og udvikler der, hvor der er behov for det. Der, hvor der er nye udbud, laver vi nyudvikling, og der, hvor der er behov for det, laver vi funktionalitetsforbedringer, ligesom vi selvfølgelig også lever op til de lovkrav, der nu findes. Så det er lidt afhængigt af forskellige områder, hvad udviklingsomkostningerne er.”

 

Kan du forstå, at der er nogen, der får tanken med krydssubsidiering, hvor I flytter rundt på jeres omkostninger for at give billigere produkter på det konkurrenceudsatte område?

”De to områder har slet ikke noget med hinanden at gøre. Det ene er markedsbestemt i forhold til prissætningen, og det andet er reguleret, så der er ikke nogen krydsting mellem de to områder.”

 

Når de her produkter inden for transitionsaftalen kommer i udbud, kan man så forestille sig, at I vil byde langt lavere ind på dem, end I har varetaget dem til i dag?

”Det er jo svært at vurdere. Vi kender ikke kravsspecifikationerne eller indholdet af de udbud, der kommer til at ske om flere år, så det kan jeg ikke rigtig vurdere på.”

 

En tanke kan være, at en kapitalforvalter som ejer har et mere kortsigtet syn på transitionsaftalen og gerne bare vil udnytte de muligheder, man har nu og her. Hvad tænker du om det?

”Transitionsaftalen blev jo lavet af KL og løber mange år endnu, så den er ikke blevet rørt af vores nuværende ejer.”

 

Men I behøver jo ikke hæve priserne?

”Nej, men vi har øgede omkostninger. Det er pris- og lønstigninger, så det er vel naturligt nok.”

 

Men det har I vel også haft på de konkurrenceudsatte områder?

”Ja, men der er det så markedspriserne, der beslutter prisen.”

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet