KMD fik rekordoverskud i 2012

KMD fik sidste år det største overskud siden KL solgte virksomheden. Det strategiske blik er rettet mod velfærdsteknologi og udlandet

ÅRSRAPPORT

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det er en sund forretning den internationale kapitalfond Advent International sidste år købte sammen med det danske pensionsselskab Sampension for et ukendt milliardbeløb.

Bedømt ud fra regnskabet for 2012 ser KMD i hvert fald ud til at klare sig sikkert igennem en tid, der ellers er præget af økonomisk krise og udpræget mådehold blandt de offentlige kernekunder.

Omsætningen steg med 10,1 pct. fra 4,3 mia. kr. i 2011 til 4,7 mia. kr. i 2012 Og koncernens totalindkomst landede i 2012 på knap 450 mio kr. mod 352 mio. kr. året før. Det er det største overskud, siden KL i 2008 solgte virksomheden efter ordre fra den tidligere regering.

- Vi kan ikke være utilfredse med, at vi formår at styrke forretningen på både top- og bundlinje. Vi har blandt andet gennem opkøb udvidet vores forretning inden for omsorgssystemer, hvor vi ser gode muligheder for at udvikle os, siger Lars Monrad-Gylling, adm. direktør i KMD.

De særlige fokusområder for den fremadrettede udvikling er velfærdsteknologi inden for skole og omsorgsområdet. Her er KMD i fuld gang med at opbygge to nye strategiske forretningsenheder: Education og Care.

En af virksomhedens aktuelt største opgaver er overflytningen af opgaver fra kommuner og stat til Udbetaling Danmark. Og selv om både det private og staten er vigtige kunder, så står kommunerne fortsat for størstedelen af forretningen med 69 pct. af den samlede omsætning.

Internationalt fokus
Fokus er først og fremmest Danmark, men med fødderne fast forankret i det danske marked er blikket fremad også rettet mod udlandet. På den lidt kortere bane er virksomheden ved at opbygge aktiviteter i Sverige, hvor der i 2012 blev omsat for 35,2 mio. kr.
På den lidt længere bane arbejder KMD International på ’en internationalisering af udvalgte aktiviteter i forhold til softwarerelaterede produkter’. I denne del af koncernen blev der omsat for 4,6 mio. kr. i 2012.

- Ambitionen er, at det danske vækstspor fortsat skal udvikles, samtidig med at det internationale potentiale har mulighed for at blive dyrket yderligere, siger Lars Monrad-Gylling.

Ukendt salgspris
Da KMD i efterpret blev solgt af EQT og ATP til Advent International og Sampension, forlød der rygter om en pris på op mod syv mia. kr. Af årsrapporten fremgår det, at et af de selskaber, der i den nye konstruktion ejer KMD, optog lån for 3,425 mia. kr. i forbindelse med erhvervelse af aktiekapitalen i KMD Equity Holding.
Lånet blev optaget igennem et konsortium bestående af danske og udenlandske banker.

Computerworld har i den forbindelse spurgt KMD om uddybende oplysninger om købsprisen, men virksomheden havde ingen uddybende kommentarer.


KMD’s direktion fik 10,6 mio. kr. i vederlag i 2012.

 

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet