Klimaprojekter testes i Københavnerbydel

Virksomheder inviteres til innovationsforløb på Østerbro for at sikre, at der udvikles metoder, så byområder ikke oversvømmes

INNOVATION

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Nu igangsættes et projekt, hvor virksomheder inviteres ind i et innovationsforløb for på sigt at udvikle nye klimasikrende produkter i tætte byområder. De udviklede produkter skal skabe merværdi i form af grøn vækst og bedre bymiljøer. Det oplyser Realdania i en pressemeddelelse.

I udviklingsfasen vil de enkelte innovationsprodukter blive testet i Skt. Kjelds Kvarteret på Østerbro i København, der er et af de bykvarterer i Danmark, hvor nedsivningen af regnvand er mest problematisk på grund af meget høj bebyggelsestæthed og mange arealer i sten, beton og asfalt.

Teknik og miljøborgmester i København, Ayfer Baykal (SF), er begejstret over det nye initiativ, som hun mener er af stor betydning for byen.

- Vi udnytter de stigende regnmængder, så københavnerne både får nye grønne byrum og mindre vand i kældrene. Det vil give nye arbejdspladser, mens arbejdet står på, og når vi efterfølgende kan eksportere løsningerne til hele verden. Det kræver, at der udvikles nye metoder og nye løsninger, og disse skal siden kunne masseproduceres og anvendes i andre bydele og byer, siger hun.

København er langt fremme, når det kommer til moderne klimatilpasning, men hovedstaden står ofte i en situation, hvor en metode eller et specielt produkt ikke er opfundet endnu.

- I Skt. Kjelds Kvarter skal vi derfor have opfundet de nye grønne metoder i samarbejde med virksomheder. Metoder, der siden skal kunne bruges i andre bydele og gerne også i andre byer, siger borgmesteren.

Håbet er, at de metoder, redskaber eller nye produkter, der vil blive udviklet i løbet af klimatilpasningsprojektet i Skt. Kjelds Kvarter, efterfølgende vil kunne bruges i Odense, Oslo og Orlando.


Om projektet
Projektet vil omfatte særligt udvalgte innovationsprojekter vedrørende bl.a. transport, opsamling, opmagasinering og genbrug af regnvand, herunder bud på redefinerede byrumsløsninger, udvikling af lodrette løsninger i form af eksempelvis grønne facader og vandtekniske udviklingsprojekter med f.eks. opbevaring og genanvendelse af vand til rekreative formål. Realdania har afsat 60 mio. kr. til projektet. 

Klima

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet