Klimainvesteringer kan give et sjovere byliv

To fonde samarbejder om at uddele 12 mio. kr. til at kombinere klima og nyt liv i byerne

KLIMATILPASNING

Af Redaktionen | [email protected]

De kommende milliarder til klimatilpasning behøver ikke at havne i lange kloakrør under jorden. De kan også bruges til klimatilpasning, der samtidig gør danske byer sjovere at bo i.

Den netop vedtagne lov om klimatilpasningstiltag gør det muligt for kommunerne i fællesskab med vandselskaberne samt private at finansiere klimatilpasning via spildevandstaksterne. Det er en del af regeringens og KL's aftale om at investere 2,5 milliarder kroner i klimatilpasning i år. Det giver samtidig mulighed for at få flere rekreative tilbud for pengene.

-Vi har efterhånden rigtig mange redskaber og finansieringsmuligheder til at få klimasikret Danmark effektivt. Men det er endnu bedre, hvis klimatilpasning ikke bare sikrer os mod skybrud men samtidig skaber nye muligheder i byerne og måske giver mere plads til leg, idræt, kultur eller helt andre oplevelser for borgerne, siger miljøminister Ida Auken (SF).

Efterlyser fantasifulde ideer
Miljøministeren opfordrer til, at man fx henter inspiration fra Rabalderparken i Roskilde, som blev indviet i sommeren 2012. Her er der gravet et stort bassin, som skal opsamle regnvand ved skybrud, men i tørvejr kan det bruges som skaterbane i kælderhøjde.

-Det er trods alt sjovere at tilføre sin by en skaterbane til de unge end at bruge alle pengene på at grave rør ned i jorden - med al respekt for kloakrør. Jeg håber, at loven vil bringe rigtig mange fantasifulde ideer på banen, der kan sikre os mod skybrud og berige byerne samtidigt.

To fonde er allerede gået foran med initiativet VANDplus, der er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden og Realdania i samarbejde med Naturstyrelsen. De vil uddele 12 mio. kr. til projekter, der skal vise, at man både kan klimasikre og skabe nye værdier for borgerne og byerne.

-Det er godt set af disse fonde, at man skal se muligheder i klimatilpasning - og ikke kun udgifter og besvær, siger miljøministeren.

Lokale og Anlægsfonden har aktivitet og bevægelse på tekniske anlæg som et særligt indsatsområde, og har allerede været med til at kombinere vandafledning med skateanlæg i Rabalderparken i Roskilde og en vandaktivitetspark i et regnvandsbassin i Selsmosen i Høje-Taastrup.

- Med VANDPLUS fortsætter vi indsatsen for at inspirere kommunerne til at tænke innovativt og koble aktivitet og bevægelse sammen med klimatilpasning, siger Torben Frølich, direktør i Lokale og Anlægsfonden, om VANDPLUS-initiativet.

Også Flemming Borreskov, adm. direktør i Realdania, ser store perspektiver i VANDPLUS.

- For os er det afgørende, at klimatilpasning ikke blot fungerer som løsning på akutte klimamæssige udfordringer, men også skaber en rekreativ og social merværdi. Med VANDPLUS ønsker vi at sikre, at de kommende års massive investeringer ikke blot bliver brugt til rene vandtekniske anlæg og – populært sagt – kæmpe rør under jorden, men at kommuner og forsyningsselskaber tænker i at udforme de klimatilpasningsmæssige funktioner, så de samtidig kan medvirke til at opgradere vores bymiljøer, skabe et aktivt byliv og øge livskvaliteten for alle.

 

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet