Klimadukse risikerer at miste pusten

En række kommuner er godt i gang med at udvikle strategisk energi planlægning, viser nyt ph.d.-projekt. Men staten skal tage ansvar for den overordnede koordinering, hvis ikke de gode initiativer skal løbe ud i sandet.

Fossilfri

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Den kommunale planlægning befinder sig i et limbo. En række kommuner landet over har klare ambitioner om at tilpasse energiforsyningen til en målsætning om at blive fri for fossile brændsler. Men hvis ikke staten snart får klargjort, hvad kommuner har ansvaret for, og hvilke redskaber de kan benytte, risikerer frontløberne at ramme ind i for mange barrierer og miste motivationen.

”Den kommunale planlægningsopgave skal defineres på ny i forhold til ambitionen om, at vi skal gøre os fri af fossile brændsler, og der skal afsættes midler til planlægningen,” siger Karl Sperling, videnskabelig assistent ved Institut for Planlægning, Aalborg Universitet.

Han har netop færdiggjort sin ph.d. om energiplanlægning i kommunerne, og har i samarbejde med to kollegaer analyseret 11 kommuners energiplaner. 

Analysens hovedresultat er, at der er en udbredt vilje i kommunerne til at arbejde strategisk med energiplanlægning for at udbrede vedvarende energi. Men der er et presserende behov for en central koordinering af den lokale indsats.

”Vi har på nuværende tidspunkt en klar decentral bevægelse i gang i kommunerne. Det, vi mangler, er en central bevægelse,” siger Karl Sperling.

Regeringens Energistrategi 2050 ser han som et vigtigt skridt i den rigtige retning. Men ikke nok, fordi man heller ikke her har defineret kommunernes rolle og opgaver i forhold til målsætningen om at gøre Danmark uafhængig af fossile brændsler inden 2050.

Til gengæld lægger strategien op til, at der skal afsættes 25 millioner kroner til arbejdet med at udvikle strategisk energiplanlægning på kommunalt niveau.

”Vi er på vej, men vi mangler fortsat momentum. De mest væsentlige ting mangler stadig at blive defineret,” siger Karl Sperling. 

Valg skaber apati 

Han fremhæver København og Sønderborg, som kommuner, der har et nogenlunde detaljeret fokus på flest af de områder, som er relevante i forhold til at opbygge et energisystem udelukkende baseret på vedvarende energi. Også Aalborg er med sin nyligt offentliggjorte Energistrategi 2030 med blandt de absolutte frontløbere på området.

”Det har fyldt ekstremt meget i vores overvejelser, hvordan vi skal få skabt et mere fleksibelt miks af kilder til vores energiforsyning. For os handler det om at få fastsat nogle konkret årstal og forslag til beslutninger, så vi har mere end bare de pæne ord at arbejde med i vores strategiplaner,” siger Tommy Eggers (DF), rådmand for Forsyningsvirksomhederne i Aalborg.

Ind til videre er landbruget og transportsektoren holdt uden for den nordjyske energiplan. Men Tommy Eggers er indstillet på, at kommunen på sigt også tager initiativer på disse områder.

Han er imidlertid ved at være godt og grundig træt af den statslige passivitet i forhold til at få defineret kommunerne planlægningsopgave.

”Jeg mener ikke, at man kan forvente, at kommunerne holder det høje momentum, hvis ikke vi får nogle klare rammer. Så staten skal bare se at komme i gang. Der er så meget lovgivning, der bare venter, så det er ekstremt frustrerende, at Folketinget er handlingslammet på grund af det forestående valg,” siger Tommy Eggers.

Vejledning på vej

På Christiansborg er der ikke det store skred i forhandlingerne om en ny energipolitisk aftale, som gerne skulle være klar inden årets udgang. Det vil ellers være i regi af disse forhandlinger, at kommunernes rolle skal drøftes.

”Det er rigtig godt, at kommunerne kaster sig ud i den her omstilling. Det er klart, at de har en vigtig rolle og et stort ansvar i det arbejde,” siger Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt.

Han vil dog først og fremmest arbejde for, at kommunernes får flere beføjelser til varmeplanlægningen. Særligt med henblik på at få udbredt fjernvarmen til så mange områder som muligt.

”Forhandlingerne er i den indledende fase, og jeg håber, at vi kan få en aftale på den her side af et valg,” siger Lars Christian Lilleholt.

En ny politisk energiaftale skal dog baseres på et bredt forlig i Folketinget, og muligheden for at få det etableret svinder dag for dag, som valget bevæger sig nærmere.

Energistyrelsen oplyser dog, at man vil komme med en vejledning om strategisk energiplanlægning inden årets udgang. Politisk aftale eller ej.

 

Energi & forsyning

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet