Klima-milliarder er ikke i strid med vandsektorlov

Loven om spildevandsbetaling ligger uden for forliget om vandsektorloven. Derfor går de ikke imod hinanden, mener minister

Klimasikring

Af Redaktionen | [email protected]

 I aftalen om kommunernes økonomi for 2013 bliver investeringerne i klimatilpasning løftet med 2,5 mia. kr. Det skal være med til at løse de problemer, der opstår i forbindelse med kraftigere og hyppigere regnvejrshændelser.

Folketingsmedlem Jacob Jensen (V) har spurgt miljøminister Ida Auken, hvorfor regeringen har valgt at hæve prislofterne for spildevandsafledning i forbindelse med kommuneaftalen - og om ikke det går imod vandsektorloven. 

I et svar skriver miljøministeren, at kommuneaftalen i sig ikke ændrer ved vandsektorloven og reglerne om fastsættelse af prisloftet.

- Det er min vurdering, at aftalen om at løfte investeringerne med 2,5 mia. kr. ikke bryder med vandsektorlovforliget.

- Der vil som opfølgning på kommuneaftalen formentligt skulle foretages ændringer af spildevandsbetalingsloven, som udelukkende skal sikre, at der er hjemmel til at takstfinansiere de relevante investeringer i klimatilpasning.

- Spildevandsbetalingslovens bestemmelser om takstfinansiering ligger uden for vandsektorforliget, og derfor er udmøntningen af kommuneaftalen ikke forligskredsstof.

- Som det fremgår af kommuneaftalen vil udmøntningen af de nærmere vilkår og rammer for klimatilpasningsindsatsen ske i efteråret 2012.

- Skulle udmøntningen af kommuneaftalen imidlertid kræve ændringer i regulering der falder indenfor vandsektorforliget, vil jeg naturligvis inddrage forligskredsen i arbejdet, skriver Ida Auken.

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet