Klage om udbud på metrobyggeri får ikke medhold

Metroselskabet brød ikke udbudsreglerne, da selskabet i 2010 købte billigt og valgte det italienske CMT-konsortium, Copenhagen Metro Team

UDBUD

Af Redaktionen | [email protected]

750 mio. kr. under det næstlaveste bud. Så billige var det italienske CMT-konsortium, Copenhagen Metro Team, der vandt udbuddet om byggeriet af Metrocityringen i København tilbage i november 2010.

Den afgørelse fik MET4-konsortiet, som består af MT Højgaard, E. Pihl & Søn, Züblin og Hochtief, til at klage, da konsortiet ikke mente, at udbudsreglerne i forbindelse med byggeriet af Metrocityringen var overholdt. Nu har Klagenævnet for Udbud truffet afgørelse i sagen mellem MET4-konsortiet og Metroselskabet, og afgørelsen er faldet ud til Metroselskabets fordel.

Jeg er naturligvis skuffet over udfaldet af sagen, men jeg er tilfreds med, at afgørelsen nu er truffet, så vi kan blive klogere på, hvordan reglerne skal forstås, siger Torben Biilmann, MT Højgaards administrerende koncerndirektør.

Klagenævnet for Udbud har ikke givet MET4 medhold i nogle af de ni punkter, som handlede om brud på udbudsreglerne, et for ensidigt fokus på her-og-nu prisen og en bekymring for håndteringen af undergrunden i København

Vindere og tabere
For MT Højgaard handlede sagsanlægget primært om at få afdækket uklarheder i reglerne. MT Højgaard udfører forskellige andre opgaver i forbindelse med anlæggelsen af Cityringen.

- Sådan en sag handler ikke om vindere og tabere, men om at vi i de store bygge- og anlægsvirksomheder allokerer mange ressourcer i form af penge, fokus og mandetimer på de store udbud. Det gør vi gerne, for sådan er vilkårene i branchen, men vi er nødt til at have klare og tydelige spilleregler, så alle byder på lige vilkår, siger Torben Biilmann.

Han forventer, at klagenævnets afgørelse vil få indflydelse på fremtidige udbud på det danske bygge- og anlægsmarked.

Afgørelsen indikerer, at rammerne er lidt bredere, end konsortiets parter havde antaget, og den viden skal vi selvfølgelig bruge aktivt i fremtidige udbud, siger Torben Biilmann.

 

tsp

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet