KL vil have enklere udbudsregler

Der er brug for flere private leverandører af offentlige ydelser, men stive udbudsregler står i vejen, siger KL i nyt oplæg.

Økonomi & Indkøb

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Der er behov for en gevaldig forårsrengøring i de regelsæt, der regulerer kommunale udbud. For hvis vores velfærdssamfund skal bestå, skal flere kommunale opgaver lægges ud til private.  Og det står stive og bureaukratiske regler i vejen for. 

I et nyt oplæg betoner KL risikoen for, at velfærdssamfundet på sigt bryder sammen, personalemæssigt og økonomisk, hvis ikke der bliver sat gang i omfattende reformer – heriblandt en lettere adgang til at få private virksomheder til at udføre offentlig service. 

”Vi ønsker at udvikle det offentlig-private samarbejde. Og vi ser gerne flere private leverandører – også på bløde velfærdsområder som børnepasning og ældrepleje,” siger KL-formand Jan Trøjborg (S). 

KL’s melding er, at velfærdssamfundet er truet på livet – dels af den haltende økonomi, dels af det stigende antal ældre og faldende antal hænder på arbejdsmarkedet.  Det stiller krav til en mere effektiv offentlig sektor. Og her er det nødvendigt at få flere private aktører på banen.

”Men den udvikling kan kun ske, hvis barriererne for mere konkurrence på de centrale velfærdsområder bliver fjernet,” skriver KL. 

Den ene barriere er EU’s udbudsdirektiver, der ifølge KL ikke giver plads til tilstrækkelige dialog mellem udbydere og leverandører. 

”Vi ser meget gerne, at regeringen arbejder aktivt i EU-regi for at forenkle udbudsdirektiverne,” siger kontorchef Claus Ørum Mogensen fra KL’s kontor for økonomiske analyser og erhverv. 

Den anden store barriere er fritvalgsordningen på ældreområdet, hvor private virksomheder kun sidder på 3 procent af markedet for personlig pleje. 

”De store har trukket sig fuldstændig fra markedet. Der er simpelthen behov for nogle større udbud, for at det kan betale sig for dem at etablere sig,” siger chef for offentlig-privat i DI Henrik Friis. DI har sammen med KL foreslået en ny udbudsordning, men indtil videre uden at vinde gehør i regeringen. 

En undersøgelse foretaget af Momentum i januar viser, at 87 procent af kommunaldirektørerne er åbne overfor mere konkurrenceudsættelse, men samtidig mener mere end halvdelen af kommunaldirektørerne, at konkurrenceudsættelse er besværligt og kræver store administrative ressourcer. 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet