KL: Vi stjæler ikke fra børn

Kommunerne har brugt de omdiskuterede ekstra 500 millioner kroner til daginstitutioner lige efter hensigten, slår KL fast med ny undersøgelse. Enhedslisten efterlyser dokumentation.

Kvalitet

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

KL har skaffet sig fornyet skyts i debatten om, hvordan kommunerne har udmøntet de 500 millioner kroner, der blev afsat ekstra til børnepasning ved finanslovsaftalen for 2012. På baggrund af en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner konkluderer landsforeningen, at stort set alle midlerne går til formålet: at styrke kvaliteten i dagtilbuddene, som det hed i økonomiaftalen for 2013.

Undersøgelsens resultat fremgår af et notat til KL’s formandskab, som KL i maj fremsendte til Økonomi- og Indenrigsministeriet, og som formentlig bliver inddraget i de verserende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2014.

- Det her viser, at kommunerne har levet op til den aftale, man indgik sidste år, og har brugt i hvert fald langt størstedelen af midlerne efter hensigten, siger Jane Findahl (SF), formand for KL’s kultur- og børneudvalg.

I notatet konkluderer KL, at 465 ud af de 500 millioner kroner ifølge kommunerne selv er gået til henholdsvis bedre normering og kvalitetstiltag på dagtilbudsområdet. Jane Findahl tilføjer, at en håndfuld kommuner netop nu er i gang med at udmønte deres andel af midlerne, så man reelt set kommer op på et endnu højere niveau, inden året er omme.

Som Jane Findahl ser det, skyder pædagogernes faglige organisationer derfor ved siden af i deres kritik af, at pengene skulle være gået til alt muligt andet. En kritik, som blandt andet har været fremført af BUPL's formand Henning Pedersen under overskriften 'Man stjæler ikke fra børn.'

Hokuspokus

Men hos fagbevægelsen mener man ikke, at KL’s undersøgelse kan bruges til at sige noget om, hvordan kommunerne har brugt de 500 mil-lioner kroner. BUPL har tidligere undersøgt kommunernes udmøntning, og her kalder formand Henning Pedersen KL’s opgørelse for ren 'hokuspokus'.

I en undersøgelse fra maj når FOA frem til, at der kun sker en marginal vækst svarende til 100 nye stillinger, efter at der er taget højde for det faldende børnetal.

- Det her notat har ikke meget at gøre med en opgørelse over, hvorvidt de 500 millioner kroner er gået til bedre normeringer. Man kan ikke af det her se, hvad der er brugt til bedre normeringer og kvalitet, og hvad der faktisk er brugt til at undlade at gennemføre forringelser, siger Jakob Sølvhøj, formand for den pædagogiske sektor i FOA.

Han hæfter sig særlig ved, at pengene ifølge KL er gået til formålet, hvis de er blevet brugt til at reducere eller helt annullere besparelser på dagtilbudsområdet. Samtidig mener han ikke, at det giver et retvisende billede at spørge kommunerne om udviklingen i eksempelvis normeringen. Det ved institutionerne langt mere om.

Ingen dokumentation

Aftalen om de 500 millioner ekstra til dagtilbuddene var en fjer i hatten til Enhedslisten, der bakkede op om finansloven for 2012. Her har man imidlertid heller ikke så stor tiltro til konklusionerne i KL’s notat.

- Det her notat siger ikke særlig meget. Der er tale om tre siders tekst uden nogen form for bagvedliggende dokumentation. Det mener jeg ikke gør nogen klogere, siger Rosa Lund, der er børne- og undervisningsordfører.

KL afviser overfor Kommunen at udlevere det materiale, der ligger bag undersøgelsen. Og Rosa Lund mener, at regeringen må benytte økonomiforhandlingerne til at få strammet kravene til, hvordan pengene skal bruges.

- Det virker jo, som om KL har en lidt underlig definition af kvalitet i dagtilbud. Vi har hørt, hvordan nogle kommuner har brugt pengene til iPads, og andre har brugt dem til en cykelsti. Hvordan det kan blive til kvalitet, har jeg i hvert fald noget svært ved at se, siger Rosa Lund.                     

Børn & unge

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet