KL: Slut med besværlig symbolpolitik

Kommunerne er lettede over at slippe for at opfordre udlændinge til at rejse hjem som led i beskæftigelsesindsatsen. Det siger chefkonsulent i KL Birger Mortensen.

Interview

Af Sofie Flensburg | [email protected]

Hvorfor er det en god idé at ændre repatrieringsloven?

”Grundlæggende bygger hele repatrieringsloven på et frivillighedsprincip. Man kan rådgive og vejlede, men så er det op til den enkelte udlænding at træffe beslutningen. Vi kunne godt frygte, at man kunne være i tvivl om, hvilken neutralitet der var i den rådgivning, som kommunen skulle give, hvis kommunen kunne tjene nogle penge på én bestemt løsning og ikke på en anden. Så vi har frygtet, at det har kunnet svække tilliden til kommunens rådgivning.

Kommunerne har fået cirka 10 millioner i resultattilskud – hvorfor give afkald på dem?

”De penge er sådan set bare blevet taget fra kommunerne selv. Der er ikke blevet tilført flere penge, man har bare taget fra alle og så givet til dem, der tilfældigvis har kunnet få et repatrieringstilskud.” (De 25.000 kroner, som kommunerne modtager per repatriering, modregnes i kommunernes samlede bloktilskud, red.) 

Venstre mener, at reglerne sikrer, at udlændingene kender deres muligheder – hvordan vil I sikre det nu?

”Det skal jo indgå som del af integrationsprogrammet, at man vejleder om repatrieringsloven, og det skal vi selvfølgelig have fokus på. Jeg synes, at vi gør et rigtigt stort arbejde. Det, der var så besynderligt, var, at man hver gang, man indkaldte til en samtale, skulle gøre folk opmærksomme på, om det ikke i virkeligheden var en god idé at tage hjem igen.” 

Hvilke konsekvenser får det, at loven laves om?

”Det kommer ikke til at betyde noget. Vi kommer bare til at være tilbage til der, hvor vi var i forvejen, hvor der er så mange forskellige forhold, der gør sig gældende i forhold til, om nogen vælger at rejse hjem. Jeg betragter de regler, der blev indført sidste år, som en slags symbolpolitik.” 

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet