KL: "Man kritiserer os for noget andet, end det vi har lavet"

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

KL er ikke uvildige, men I siger, at jeres undersøgelser er juridisk uangribelige – hvordan kan I skelne?

”Det er to forskellige ting. Vi foregiver ikke at være uvildige – Kommunernes Landsforening er en interesseorganisation og en arbejdsgiverorganisation, og derfor er vi per definition sat i verden for at understøtte den kommunale interesse. Vi er ikke uvildige i den forstand som et tilsyn eller en højesteretsdommer er. Men vi er juridisk uangribelige, vi er juridisk dygtige.

Grunden til at kommunerne vælger os til at lave den her slags undersøgelser er, tænker jeg, at vi bruger gældende ret som værktøjskasse, og gældende ret er ens i enhver kommune uanset partifarve. Derfor er det sådan, at hvis vi i vores undersøgelse i Rebild havde fundet dokumenter, der sandsynliggjorde, at der sad politikere i byrådet, som på et tidspunkt havde fået noget at vide om den her sag, som de burde handle på, så havde det stået i vores rapport. Og det samme gør sig gældende i Vallensbæk – hvis vi havde fundet noget, der understøttede, at borgmesteren havde givet ulovlige ordrer, så havde det stået i vores rapport.

Du skal tænke på, at det er kommunalbestyrelsen, der er min ophavsgiver, det er dem, jeg skal rapportere til. Og vi er pålagt af vores bestyrelse (i KL, red.) kun at tage hensyn til gældende ret, og så må man modtage den rådgivning, uanset om man kan lide den eller ej.”

Så du kan afvise, at KL’s konsulenter kan være påvirkede af, at dem de undersøger, er de samme som dem, som KL repræsenterer?

”Fuldstændig.”

Der ville ikke kunne opstå en interessekonflikt?

”Nej, for KL’s bestyrelse skal jo have tillid til, at når man beder om at få en sag vurderet juridisk, så får man den jo vurderet juridisk uafhængigt af, om det er Fabrin eller Erik Nielsen, der bestiller vurderingen.

Altså vores undersøgelser skal kunne klare at blive bragt for en domstol. Nogle af de sager, vi går ind i, er jo voldsomt eksponerede sager, og de bliver afprøvet ved en domstol. Det bedste eksempel er jo Suzanne Aaholm-sagen. Din egen avis var ude i den sag og videregive daværende formand for Djøfs kommunale chefer Per Hansens udsagn om, at man havde opfundet begrundelsen for afskedigelsen af Suzanne Aaholm. Nu ligger der en dom fra tre højesteretsdommere, der slår fast, at det ikke er rigtigt. Så vores rådgivning bliver jo prøvet af domstolene. Jeg har ikke et eneste eksempel på en KL-sag, hvor der efterfølgende har været en domstolsprøvelse, hvor vi har tabt.”

Mangler der en instans til at kunne undersøge de her sager, som ikke er KL?

”Nej. Der har vi statsforvaltningen, ombudsmanden og domstolene. Og når statsforvaltningen modtager et svar fra kommunen, så modtager de det jo i kraft af, at kommunalbestyrelsen vedtager, hvad svaret skal være. Det er jo sikkerheden for, at det ikke kun er borgmesterens eller kommunaldirektørens synspunkter, der kommer frem.”

Der er en del kritik af KL’s rolle i de her sager – giver det anledning til overvejelser?

”For så vidt angår de to byrådsmedlemmer i Rebild, byrådsmedlemmet i Vallensbæk, og byrådsmedlemmet i Randers, så påvirker det os ikke.”

Hvorfor ikke?

”Fordi kritikken bunder efter min vurdering i, at man kritiserer os for noget andet, end det vi har lavet. Hvis vi nu tager Rebild som eksempel, så kommer der en kritik af, at vi ikke har placeret et politisk ansvar. Men jeg har ikke påstået, at vi ikke har placeret et politisk ansvar. Og vi har heller ikke frikendt nogen. Vi har konstateret, at vi ikke har kunnet finde link fra administrationen op til noget politisk niveau, og derfor har vi ikke grundlag for administrativt at kritisere nogen politikere. Men vi har ikke frikendt kommunalbestyrelsesmedlemmer – det må de klare med deres vælgere.

Og ved Rebild-undersøgelsens start stillede Folketingets Kommunaludvalg på foranledning af Enhedslisten spørgsmål til Indenrigsministeren om hvordan ‘det sikres, at også det politiske ansvar undersøges.’ Og her svarede ministeren: ‘Jeg har noteret mig, at Rebild Kommune har bedt KL om at gennemføre en socialretlig og personalejuridisk undersøgelse af den såkaldte Rebild-sag, hvor også det politiske ansvar vil blive undersøgt. Efter min opfattelse har Rebild Kommune således imødekommet ønsket om, at også det politiske niveaus dispositioner bliver omfattet af undersøgelsen.’ Med det svar mener jeg, at undersøgelsens validitet er blåstemplet.”

 

Karsten Thystrup understreger, at han ikke anser Oluf Jørgensen som uvildig, idet Oluf Jørgensen har til opgave at understøtte journalisters adgang til at kunne gennemskue og angribe kommuner, hvilket gør ham til part og ikke neutral over for KL.

Det har ikke været muligt at få fat i Oluf Jørgensen og foreholde ham kritikken, inden avisen gik i tryk.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet