KL øger indtjening på konsulenter

Efter nogle sløje år skæpper KL’s konsulent-ydelser og kommercielle aktiviteter igen i kassen. Andre konsulentvirksomheder oplever også fremgang.

Vækst

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Indtægter fra konsulentvirksomheden KLK, personalejuridiske undersøgelser og store konferencer udgør en stadig større del af KL’s økonomiske grundlag. Fra 2007 til 2012 er indtjeningen fra landsforeningens kommercielle aktiviteter steget med knap 25 millioner kroner, så de i dag udgør godt 42 procent af de samlede indtægter.

Lars Bertelsen, kontorchef for økonomi og personale i KL, forklarer, at KL også i 2009 havde et godt år for kommercielle indtægter, som svarer nogenlunde til niveauet i 2012, men at de øvrige år i perioden har budt på noget lavere indtægter.

Også andre konsulentvirksomheder melder om fornuftige resultater på det kommunale marked for managementkonsulenter. Uden at gå nærmere i detaljen med størrelsen og udviklingen af omsætningen, lyder der positive udmeldinger fra både BDO og Deloitte.

- Vi har haft en stigende omsætning i kommunerne, hvor vi i forvejen havde en pæn markedsandel på vores rådgivningsdel. Den type projekter, vi laver for kommunerne, er typisk større og ofte forankret på strategisk niveau i kommunens direktion, siger Jens Hornemann, direktør og partner i BDO Kommunernes Revision.

En tilsvarende udvikling melder konsulent- og revisionsvirksomheden Deloitte om.

- Vi oplever, at kommunerne i stigende grad efterspørger grundige analyser med henblik på at udvikle deres opgaveløsning, siger partner i Deloitte Mette Lindgaard.

Tynde år

Årene mellem 2009 og 2012 – særlig 2011 – var sløje for KL's kommercielle indtjening, blandt andet på grund af svigtende indtægter fra KL’s konsulentvirksomhed, KLK.

- Stigningen i KL’s indtægter fra kommercielle aktiviteter i 2012 i forhold til 2011 skyldes dels, at KL i disse år deltager i en række fællesoffentlige projekter, dels at niveauet for konsulentindtægter var lavt i 2011, siger Lars Bertelsen, kontorchef for økonomi og personale i KL.

Hvordan KL's kommercielle indtægter mere præcist fordeler sig mellem konferencer, konsulentydelser fra KLK og kursusvirksomhed, kan Lars Bertelsen ikke uddybe på stående fod. Han mener ikke, man kan tale om en egentlig ’trend’ i retning af, at KL bliver mere afhængig af kommercielle aktiviteter. Indtægterne svinger fra år til år og fra område til område.

Samtidig peger han på, at indtægterne i 2012 bliver presset yderligere op, fordi man er ved at afvikle de sidste projekter, som den hedengangne Momsfond har finansieret. 

Arbejdsmarked

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet