Under overenskomstforhandlingerne for to år siden blev det aftalt, at parterne i fællesskab skal arbejde på at få flere fra deltid til fuldtid. Det arbejde går nu for alvor i gang.
Under overenskomstforhandlingerne for to år siden blev det aftalt, at parterne i fællesskab skal arbejde på at få flere fra deltid til fuldtid. Det arbejde går nu for alvor i gang.
Nils Meilvang, Ritzau Scanpix

KL og fagforeninger: NU skal der ske noget med den deltid

Pilotprojekter i 10-15 kommuner skal afprøve og udvikle metoder og ideer for at få deltidsansatte til at gå op i tid. Michael Ziegler: ‘Det mest kraftfulde greb i al den tid, jeg har været med’.

arbejdsmarked

Af Michael Kjærgård | [email protected]

To år efter OK18 går KL og Forhandlingsfællesskabet i dette forår i gang med et fælles projekt for at få flere kommunalt ansatte til at gå op i tid. Omkring 40 pct. af kommunalt ansatte arbejder på deltid, og den andel skal være lavere.

Rammerne for projektet har gennem nogen tid været forhandlet mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der er paraplyorganisation for 51 fagforeninger for i alt 565.000 ansatte i kommuner og regioner. Et tilsvarende initiativ blev i december søsat på mellem Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner, og nu er turen kommet til kommunerne.

Projektet mangler kun den sidste godkendelse, siger formanden for KL's Løn- og Personaleudvalg, Høje-Taastrup-borgmester Michael Ziegler (K) til kommunen.dk, så vil det blive skudt i gang med en stor konference for alle kommuner her i foråret, og næste step bliver så at finde 10-15 kommuner til et pilotprojekt, hvor forskellige måder at angribe problemet bliver afprøvet, dels på ældreområdet, dels på børn og skole.

 Vi skal op i et helt andet gear, hvis vi skal have noget til at rykke sig.

Metoder og ideer
– Den enkelte kommune skal ikke nødvendigvis forpligte sig til at gå ind på alle områderne i det her pilotprojekt. De skal bare være med på et af områderne, så vi får samlet nogle grupper af kommuner, der går all-in på de forskellige områder, og det skal føre til, at man får udviklet nogle metoder og ideer til, hvad vi skal gøre derude, for at det virker. Og så skal de spredes ud til alle kommuner, siger Michael Ziegler.

Han kalder det ‘det mest kraftfulde greb i al den tid, jeg har været med’. Det har Michael Ziegler været, siden han blev kommunal chefforhandler i 2009, og i al den tid ‘har vi snakket deltid, og der er ikke sket noget’.

– Så vi skal op i et helt andet gear, hvis vi skal have noget til at rykke sig. De centrale parter skal gå all-in og committe sig til det her som en fælles forpligtelse, og så skal det række helt ud i den enkelte kommune og ud på den enkelte arbejdsplads, hvor leder og tillidsrepræsentant skal prøve at løfte opgaven. Det skal understøttes med direktionsmæssigt fokus og politisk opbakning hele vejen, siger Michael Ziegler.

Norske erfaringer
Ideerne til projektet er hentet i især Norge, og de erfaringer, man har gjort sig der siden 2013, er ‘det der gør at man kan tro, på at nu rykker vi’, siger Michael Ziegler. Han er sig dog bevidst, at det er ‘en ret stor opgave’.

– Den handler meget om arbejdskultur på begge sider, både hos medarbejderne, men også hos os som arbejdsgivere og vagtplanlæggere. Det bliver nok ikke sådan at der aldrig vil være deltidsstillinger, og der vil også stadig være medarbejdere, der efterspørger at være ansat på deltid, men vi må kunne komme et betydeligt skridt ved at tænke mere kreativt i forhold til, hvordan vi vagtplanlægger og måske i forhold til hvordan vi skruer stillinger sammen, siger Michael Ziegler.

Han tilføjer at der også er et ligestillingsaspekt i det.

– Er du på deltid gennem hele dit arbejdsliv, har det rigtig stor betydning for din livsindkomst og for din pensionisttilværelse. Det kan jeg godt stå og sige, men det falder måske på stenet jord. Men hvis nu den faglige organisation er med ude på den enkelte arbejdsplads og siger det til sine medlemmer, så kan det være, at nogen tænker ‘hov, det skulle jeg måske også overveje’.

  Vi må kunne komme et betydeligt skridt ved at tænke mere kreativt i forhold til, hvordan vi vagtplanlægger.

Mindre travlhed?
I forhold til arbejdsmiljøet peger han på, at de deltidsansatte, der ser på deres nuværende arbejdsbelastning og konkluderer, at så er fuld tid nok ikke noget for dem, måske overser at deres deltidsarbejdstid ofte er placeret netop på de travleste tidspunkter. Ved fuldtid vil en større del af arbejdstiden blive lagt på knap så travle tidspunkter, viser erfaringer fra Sverige, og i Norge siger begge sider, at man har fået bedre arbejdsmiljø ud af det, fortæller Michael Ziegler.

– For borgerne er der den gevinst, at hvis vi får flere på fuld tid og færre på deltid, så bliver der færre forskellige ansigter derude, færre vikarer fordi vi dækker os selv ind med vores eget personale. En vigtig kvalitetsforbedring for borgeren, tilføjer han.

Arbejdsmarked

Tilmeld dig nyhedsbrevet