KL går i rette med Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen udsender nyt brev til kommunerne, efter KL har problematiseret styrelsens opsang til kommuners behandling af stofmisbrugere

Misbrugsbehandling

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Uroen har spredt sig blandt læger, stofmisbrugere og kommuner, efter Sundhedsstyrelsen har udsendt et brev til omkring 80 kommuner. I brevet indskærpede styrelsen en målsætning om, at 50 procent af stofmisbrugerne skal have det mindre farlige stof buprenorphin som alternativ til metadon, og som tidligere er blevet omtalt i en artikel i avisen Kommunen.

Det har fået KL til i et skarpt brev at henvende sig til Sundhedsstyrelsen, hvor organisationen gør opmærksom på, at kommunerne ikke overskrider nogen regler.

Unuanceret udlægning

Derimod skal kommunerne ifølge den gældende vejledning blot tilbyde buprenorphin som førstevalg for nye stofmisbrugere i behandling, samt generelt tilskynde så mange som muligt til at skifte væk fra metadon, påpeger KL.

- Der er således ikke tale om, at der ligger en målsætning om, at 50 procent af alle i substitutionsbehandlingen skal modtage buprenorphin. Der er derfor ikke nogen målsætning, som kommunerne ikke lever op til, skriver KL i brevet.

KL gør videre opmærksom på, at Sundhedsstyrelsens udlægning derfor er noget unuanceret, og at styrelsen ikke har den helt nødvendige forståelse for realiteterne ude i kommunerne og hos stofmisbrugerne.

Målsætning er landsgennemsnit

Henvendelsen har fået Sundhedsstyrelsen til at skrive et nyt brev til kommunerne. Her forklarer styrelsen igen, hvorfor det er så vigtigt at skifte til det mindre giftige buprenorphin, men understreger samtidigt, at det kun skal ske med patientens samtykke, og at det selvfølgelig er lægen, der sidder med den endelige faglige vurdering. Styrelsen undlader i dette brev at komme ind på målsætningen om de 50 procent.

Til gengæld kommer Sundhedsstyrelsen ind på dette i en mail direkte henvendt til KL. Styrelsen forklarer, at målsætningen primært er fastsat på baggrund af udenlandske erfaringer, og at der er tale om en målsætning for et landsgennemsnit.

- Det vil til enhver tid være de retningslinjer for valg af behandling, som er beskrevet i vejledningen, der er gældende, når den enkelte læge konkret tager stilling til en patients behandling. Der er således ikke nogen forventning om, at den enkelte læge eller den enkelt kommune skal omstille præcis 50 procent af stofmisbrugere i behandling, skriver Sundhedsstyrelsen til KL.

Handler om sikkerhed

Sundhedsstyrelsen forklarer herefter, hvorfor man har reageret så skarpt med sit brev til kommunerne.

- Da Sundhedsstyrelsen kan se, at tallet på landsplan fortsat efter flere år er meget langt under målsætningen, har styrelsen fundet det nødvendigt at gøre kommunerne opmærksom på, at de skal tilstræbe en bedre fordeling mellem brugen af buprenorphin og methadon for dermed at øge sikkerheden for den enkelte stofmisbruger i behandling og styrke kvaliteten af stofmisbrugsbehandlingen, idet det jo er en kommunal opgave at varetage det sundhedsmæssige ansvar for patientbehandlingen på dette område.

KL anbefaler at skele til de skotske erfaringer med henblik på at udarbejde en dansk strategi på området. Her er tilgangen for eksempel en systematisk undervisning af både brugere og personale.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet