KL: Flyttes opgaver opstår nye gråzoner

Justeringer af takster og større gennemsigtighed er nok til at sikre effektivt drevne social tilbud, mener KL

BOTILBUD

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

At der er udfordringer med at sikre motivationen til en effektiv drift af nogle sociale tilbud, kan ikke bruges som argument for at flytte rundt på ansvaret for at løse sociale opgaver.

Det mener KL, som ikke ser nogen kobling mellem nogle generelle udfordringer med takstreglerne for sociale tilbud og en overordnet politisk debat om, hvor og af hvem de specialiserede sociale opgaver bedst løses.

Man er dog enig i, at der er behov for at imødekomme de incitamentsproblemer, som den nuværende takstmodel giver. Og forslagene i evalueringen af kommunalreformen vil være et skridt i den rigtige retning, lyder vurderingen fra KL.

- Kommunalreformen var rigtig tænkt. Samlingen af finansierings- og myndighedsansvaret hos kommunerne har givet muligheder for at give borgeren en helhedsorienteret indsats. De foreslåede løsninger vil styrke incitamenterne til at sikre de mest specialiserede indsatser og samtidig understøtte effektiv drift, siger Maria Pilegaard, konsulent i KL.

Mellem to stole
Hun mener ikke, at en flytning af opgaver for udvalgte forløb fra kommuner til regioner, vil løse nogen problemer.

-Det vil blot skabe gråzoner og risiko for, at borgerne falder mellem to stole. Da der ikke er grundlag for et tilbud i hver region til de mest specialiserede indsatser, vil regionerne være nødt til at købe hos hinanden. Strukturerne vil således være nye, men udfordringerne vil være de samme, siger Maria Pilegaard.

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet