KL fejer vismændenes kritik af banen

De økonomiske vismænd foreslår at skærpe den centrale styring af kommunernes økonomi. Både KL og statsministeren afviser stramninger.

Kontrol

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

De økonomiske vismænd lægger i deres nyeste rapport om dansk økonomi op til en gedigen opstramning af statens kontrol med kommunernes økonomi. Ifølge rapporten er det især kommunernes skyld, at det offentlige forbrug er steget mere end planlagt siden 2000.

”De systematiske overskridelser peger på, at de enkelte kommuner ikke har haft tilstrækkelig tilskyndelse til at sikre overholdelse af den kollektive aftale,” lyder det i rapporten fra Det Økonomiske Råd.

Rådet mener ikke, at opstramninger i dette års økonomiaftale er tilstrækkeligt til at sikre, at aftalen overholdes fremover. 

Derfor skal staten stramme styringen yderligt ved at indføre individuelle sanktioner. Hvis en kommune ikke overholder sit budget, skal der ske en individuel modregning i bloktilskuddet, og hvis kommunerne ikke overholder budgetrammen, skal den enkelte kommune kunne tildeles en udgiftsramme af staten.

KL’s direktør, Peter Gorm Hansen, er selv medlem af Det Økonomiske Råds formandskab, og han kalder rådets kritik 'unuanceret'.

"Det er forbløffende, at vismændene helt uden dokumentation giver kommunerne næsten hele skylden for alle merstigninger i det offentlige forbrug siden år 2000. Man undlader fuldstændig at forholde sig til regeringens og Folketingets ansvar,” siger Peter Gorm Hansen i en pressemeddelelse.

Ikke spåmænd

Han undrer sig over, at vismændene ikke venter og ser, om de allerede vedtagende opstramninger ikke skulle vise sig at have den fornødne effekt. Næste års finanslov hviler på en forudsætning om, at kommunerne overholder nulvæksten. Og statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) deler langtfra vismændenes sortsyn på den sag.

”Nu er det jo vismænd og ikke spåmænd. Og vi snakker jo altså om 2011. Og jeg kan med stor tilfredshed konstatere, at de kommunale budgetter, som nu er på plads, respekterer den økonomiramme, der er aftalt. Det giver mig i kombination med de værktøjer, vi nu har besluttet, en tro på, at vi vil se et kommunalforbrug i 2011, der respekterer det aftalte,” siger statsministeren til Børsen.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet