KL fejer udbuds-regler af banen

Skorstensfejning er udbudspligtigt, siger Konkurrencestyrelsen. Alligevel har 12 ud af 15 kommuner ikke udbudt deres seneste aftale, viser en rundringning.

Konkurrence

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Kommuner bryder loven på opfordring fra KL. Organisationen fastholder, at kommunerne ikke behøver at gå i udbud, selv om Konkurrencestyrelsen i 2007 kom med en vejledende udtalelse om, at skorstensfejerarbejde er udbudspligtigt. En rundringning fra Kommunen viser, at kommunerne i stor stil følger KL's anbefalinger, da 12 ud af 15 ikke har udbudt deres seneste aftale om skorstensfejning til borgerne.

Michael Steinicke er professor i udbudsret ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, og han slår fast, at udgangspunktet er udbudspligt.

”Hvis kommunerne så ikke undersøger, om de konkret har udbudspligt, så er det jo kritisabelt. Det er deres forbandede pligt, om udbudsreglerne er overholdt eller ej,” siger han. 

Kolding er en af de få, der har sendt aftalen i udbud.

”I mine øjne er der ingen tvivl om, at det er udbudspligtigt,” siger indkøbs- og udbudschef Karsten Andrup Pedersen.

Svendborg er ikke gået i udbud med skorstensfejning. Indkøbschef Peter Nansen finder KL's anbefalinger og hele situationen dybt problematisk.

”Set fra mit sted har kommunerne et problem. De nye håndhævelsesregler gør, at vi er i risiko for hårde sanktioner,” siger han.

Eske Groes er kontorchef for Teknik og Miljø i KL, og han står gerne ved, at man ikke anerkender Konkurrencestyrelsens vurdering.

”Det er fuldstændig rigtigt. Det kommer af, at det jo er frygtelig ressourcespild, hvis man skal gå i udbud. Der må også være en bagatelgrænse og nogle hensigtsmæssighedsbetragtninger,” siger han og tilføjer, at man skal være glad, hvis man overhovedet får bemandet de opgaver, der er.

Leder for Økonomisk Institut på CBS Peter Møllgaard finder det uheldigt, at man sidder Konkurrencestyrelsen overhørig.

”Der er mange konkurrenceproblemer i det her. Det ene er prisen, og den anden er den mere dynamiske erhvervsudvikling, hvor vi bliver bundet til en række små og måske ikke særligt effektive skorstensfejere,” siger Peter Møllgaard.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet