KL: De gode råd på affaldsområdet hjælper kun i teorien

Løsningen er langt fra så enkel, som vismændene antyder, mener KL

AFFALD

Af Redaktionen | [email protected]

KL ærgrer sig over, at de miljøøkonomiske vismænd i den just udkomne rapport Miljø og Økonomi 2013 peger på, at fuld udlicitering af husholdningsaffaldet vil sikre bedre kapacitetsudnyttelse end hvile-i-sig selv-princippet.

- Det er rigtigt ærgerligt, at vismændene forfalder til teoretiske
"alt-andet-lige" anbefalinger. Og det har ikke bund i virkeligheden, når de
på affaldsområdet anbefaler markedet som løsning på problemerne med
kapacitetstilpasning i affaldssektoren, siger formand for KL's Teknik- og
Miljøudvalg Martin Damm

- Det er rigtigt, at hvile-i-sig-selv princippet ikke er ideelt, men hvis man
kigger sig omkring i Europa, så har det allerede vist sig, at en hovedløs
liberalisering af affaldsmarkedet fører til private monopoler og stigende
priser for forbrugerne, siger Martin Damm

Et godt eksempel er Frankrig, hvor en fuld privatisering af affaldsområdet
allerede er en realitet. Det har ført til private monopoler, som endda har
opkøbt affaldstransportørerne, og det har ikke givet forbrugerne lavere
priser.

- Jeg er helt enig med miljøminister Ida Auken i, at vismændenes teoretiske
antagelser skygger for virkelige problemer, når vismændene antager, at alle
varer kan erstattes af andre varer.

- Der er en stigende mangel på affald både til genbrug og energiproduktion,
og det betyder jo, at et privat udenlandsk monopol, som vi med al
sandsynlighed vil få i et lille land som Danmark, vil medføre prisstigninger
for forbrugerne, siger Martin Damm.

Han opfordrer derfor til, at miljøministeren med afsæt i den kommende
ressourcestrategi sætter sig i spidsen for en intelligent løsning på de to
miljøpolitiske hovedproblemer i affaldssektoren:

- Vi skal have skruet ned for kapaciteten og øget genanvendelsen af affaldet.
Løsningen er langt fra så enkel, som vismændene antyder.

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet