KL bekriger udbud af skorstensfejning

KL og Konkurrencestyrelsen er i dyb strid om udbud af skorstensfejning. Juridiske eksperter stiller store spørgsmålstegn ved, at KL kan løse kommuners udbudspligt ved at skabe frit valg.

Lovbrud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Hjemmestrikkede løsninger for at fremme konkurrencen løser ikke kommuners pligt til at gå i udbud. Derfor risikerer en lang række af landets kommuner at bryde loven, når de blot anvender KL's standardaftale med Skorstensfejerlauget. Aftalen sikrer, at private frit kan vælge skorstensfejer, og det, mener KL, er tilstrækkeligt til at løfte udbudspligten.

”Det er KL's opfattelse, at en fritvalgsordning vil imødekomme eventuelle konkurrenceretlige problemstillinger,” skriver KL på deres hjemmeside.

I en information til kommunerne anbefaler KL at anvende standardaftalen og skriver samtidig, at kommunerne alternativt kan foretage et udbud ”uden dog at være forpligtet til det”.

Og det råd følger mange. Kommunen har lavet en rundringning til 15 af landets kommuner, der viser, at 12 ud af 15 ikke har udbudt den seneste aftale om skorstensfejning.

Ingen frugtbar dialog

Dermed risikerer de at komme på kant med loven. Modellen med en fritvalgsordning løser nemlig langtfra sikkert kommunernes udbudspligt, hvis de har overskredet tærskelværdierne, mener adjunkt Grith Ølykke fra CBS med ekspertise i konkurrence- og udbudsret.

”Som udgangspunkt løser det ikke udbudspligten at lave frit valg på det her område. Der er tale om en lovpligtig ydelse, hvor kommunen har et ansvar for og en pligt til, at det leveres. I det øjeblik, at man gør det ex-house, så er der udbudspligt,” siger Grith Ølykke.

Hun bakkes op af professor i udbudsret Michael Steinicke fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.

”Ingen udbudsregler siger, at det undtager udbudsreglerne, hvis man laver nationale ordninger, hvor man forsøger at etablere en konkurrence på anden måde eller giver frit valg. Som udgangspunkt skal man stadig respektere udbudsreglerne,” siger han.

I maj sidste år gik KL i dialog med Konkurrencestyrelsen for at finde en ”praktisk løsning”, som kunne stille begge parter tilfredse. Knap halvandet år senere er der tilsyneladende ikke kommet noget frugtbart ud af den dialog. Senest har Konkurrencestyrelsen spurgt en række kommuner, hvordan de løfter udbudspligten med skorstensfejning.

Døden for erhvervet

Kontorchef for Teknik og Miljø i KL Eske Groes mener, at en udbudspligt helt vil underminere kommunernes brug af private skorstensfejere.

”Vi er jo ikke imod udbud. En teknisk forvaltning i en kommune udbyder stort set alt. Men her har du nogle selvstændige skorstensfejerarbejdere, og hvis de skal ind i bureaukratiet med udbud, så frygter vi simpelthen, at hele erhvervet falder fra hinanden. Det er der, problemet ligger,” siger Eske Groes.

Poul Nielsen er teamleder for byggesagsområdet i Ringsted Kommune, der ikke har været i udbud. Han forklarer, at kommunen har et fortrinligt samarbejde med sin skorstensfejer.

”Så længe der ikke er enighed mellem KL og Konkurrencestyrelsen, og KL ikke har meldt klart ud, at de vurderer, at skorstensfejning skal sendes i udbud, så påtænker vi ikke at gøre det,” siger han.

Grith Ølykke mener, det vil være formålstjenligt at få en afklaring på området. Løsningen på det vil være at sende en kommune i Klagenævnet for Udbud. Den mulighed har Konkurrencestyrelsen.

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet