KL anbefaler brud på sociallovgivning

KL peger på Horsens som et eksempel på, hvordan man kan lave et serviceniveau på det specialiserede socialområde. Men formand Trøjborgs egen kommune bryder loven.

social

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Det er en svær afvejning mellem økonomi og lovens krav at opstille serviceniveauer på det specialiserede socialområde. 

Balancen er tilsyneladende så svær at ramme, at selv KL træder ved siden af med sine anbefalinger. I et nyligt offentliggjort notat forsøger KL at hjælpe sine medlemmer med, hvor langt de kan gå i forsøget på at få fastsat et niveau for indsatsen. 

KL fremhæver i notatet en række kommuner, som de anbefaler andre kommuner at lade sig inspirere af. Men flere af KL’s eksempler kritiseres af eksperter for at være på kanten af loven. I et enkelt tilfælde er der ifølge eksperterne tale om decideret lovbrud.

Horsens Kommune skriver således i sit såkaldte ’ydelseskatalog’ for området for udsatte børn og unge, at ”når mulighederne for anbringelse i en netværksplejefamilie eller en plejefamilie er undersøgt og udtømt, kan en anbringelse på et socialpædagogisk opholdssted anvendes, såfremt den unge er under 16 år”.

Tilbuddet til unge over 16 vil ifølge kataloget lyde på en anbringelse i et af kommunens egne hybel-tilbud, et ophold på en efterskole eller eventuelt et kort ophold på døgninstitutionen Borgmesterbakken. 

Ulovlig intern regel

Socialpædagogiske opholdssteder angives ikke som en mulighed for unge over 16 år. Det er ifølge juridisk lektor på socialrådgiveruddannelsen i Århus, Bente Adolphsen, i strid med lovgivningen.

”Her er der tale om en intern regel, der reelt indskrænker loven. Hvis Folketinget ville have særlige regler for de unge over 16 år, havde de jo i loven bestemt, at de ikke kunne anbringes på opholdssteder. Men det skal de unge kunne, så det er en ulovlig intern regel,” siger Bente Adolphsen.

Den vurdering bakkes op af Kirsten Ketscher, der er professor i socialret på Københavns Universitet. 

”Det kan forstås som om, at man udelukker en bestemt anbringelsesform, og det er ulovligt. At lave et serviceniveau betyder ikke, at man kan afgrænse sig fra lovens muligheder,” siger hun.

Ifølge Kirsten Ketscher er det ikke blot ulovligt at fravælge nogle af de muligheder, som loven angiver. Allerede en lidt blødere formulering som eksempelvis, at en af lovens muligheder kun ”tilbydes i yderste nød”, vil være galt afmarcheret. 

Uheldig formulering

I Horsens Kommune afviser familiechef Ebbe Knabe, at kommunen skulle bryde loven.  En ting er ’ydelseskatalogets’ formulering, noget andet er praksis.

”Hvis du opfatter det sådan, at vi ikke anbringer unge over 16 år på opholdssteder, så er det uheldigt formuleret. For sådan er praksis ikke. Det skal forstås sådan, at man først skal have afsøgt mulighederne for en anbringelse på en ungdomshybel, før et opholdssted kommer i betragtning,” siger Ebbe Knabe.

Formuleringen er ifølge ham faktisk et forsøg på at sætte et relativt højt niveau for kommunens indsats.

”Vi har villet understrege, at vi ikke bruger hybler til unge under 16 år, som nogle andre kommuner gør. På den her måde fremhæver vi, at politikerne i Horsens Kommune har valgt at sige, at de ikke vil lade unge under 16 år bo med så lidt voksent tilsyn,” siger Ebbe Knabe. 

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra KL. :

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet