Illustration: Jenz Koudahl / Spild af tid
Illustration: Jenz Koudahl / Spild af tid

Kirker bekriger kommunale vindmøller

Som en statslig interesse får kirke­stifterne i flere sager Natur­styrelsen til at nedlægge veto overfor kommunale vindmølleprojekter. Helt uforståeligt, at kirken har den magt i dagens Danmark, mener flere politikere.

Landlig idyl

Af Morten Munkholm | [email protected]

Planlægger din kommune at opføre store vindmøller i nærheden af dit hjem, kan du klage, men du har ingen mulighed for at nedlægge veto mod byggeriet. Ligger der til gengæld en kirke, hvorfra der enten er udsigt til møllerne eller som ses i forbindelse med møllerne, så kan der nedlægges veto mod projektet. Og det bruger kirkestifterne i stadig flere sager - også selvom møllerne opføres mere end to kilometer væk.

Kommunen har fået aktindsigt i ti sagsforløb indenfor de seneste fem år, hvor Naturstyrelsen på vegne af Kirkeministeriet har nedlagt veto mod et kommunalt vindmølleprojekt. Flere af sagerne er fortsat uafklarede, mens andre er droppet, fordi projektet enten er stoppet eller stiftet har trukket sin indsigelse tilbage efter forhandlinger. I to tilfælde har Naturstyrelsen måttet trumfe en afgørelse igennem, fordi kirkestiftet og kommunen ikke selv kunne blive enige.

”Vi går absolut ikke ind for at ødelægge den danske kulturarv i Vejle. Vi har jo også Jelling, som vi værner meget om. Men når man er små to kilometer fra en kirke, så er der ingen rimelighed i at kalde det skæmmende.”

Den seneste afgørelse stammer fra Vejle, hvor kommunen efter et halvt års tovtrækkerier med Ribe Stift fik lov til at opsætte 14 vindmøller på den gamle flyvestation Vandel, 1,7 kilometer fra Randbøl Kirke. Og sagen vækker undren hos formanden for Vejle Kommunes tekniske udvalg, Peder Hummelmose (V).

- Hvis møllerne lå foran kirken og forhindrede indblikket, når du kom kørende i din bil, så kunne jeg godt forstå, stiftet ville reagere. Men i vores tilfælde nedlagde de veto, fordi du ved at gå ud ad døren fra kirkegården kunne se nogle vindmøller i det fjerne.

Må droppe to møller

Kirkerne har mulighed for at nedlægge veto mod kommunernes projekter, hvis en kongelig bygningsinspektør skønner, at det skæmmer enten indsynet til en kirke eller udsynet fra kirken. Så at møllerne i Vandel ville kunne ses fra kirkegården ved Randbøl Kirke, var altså nok til, at kommunen måtte kæmpe for deres vindmølleprojekt.

- Vi går absolut ikke ind for at ødelægge den danske kulturarv i Vejle. Vi har jo også Jelling, som vi værner meget om. Men når man er små to kilometer fra en kirke, så er der ingen rimelighed i at kalde det skæmmende, siger Peder Hummelmose, som altså fik medhold i sine argumenter hos Naturstyrelsen.

”Kirkerne går ind og blander sig i noget, der burde være et rent kommunalt anliggende.”

Sådan gik det ikke i Randers Kommune, hvor de sidste år planlagde at opføre syv nye vindmøller ved Binderup - 2,2 kilometer fra Dalbyneder Kirke. Ifølge Århus Stift ville møllerne forstyrre det visuelle indtryk af kirken for fodgængere og cyklister - desuden ville de kunne ses fra kirkegården, når der ikke er blade på træerne i vinterhalvåret, hvilket altså skæmmer  udsynet fra kirken. Derfor afgjorde Naturstyrelsen i december 2014, at to af vindmøllerne skulle droppes - under stor protest fra flere byrådsmedlemmer.

- Kirkerne går ind og blander sig i noget, der burde være et rent kommunalt anliggende, siger Jens Peter Hansen (V), der som medlem af Randers Kommunes miljø- og teknikudvalg efterfølgende var med til at klage til ministeren.

Flere sager

Da vejen til Dalbyneder Kirke fører ned gennem en slugt, kan kirken og møllerne kun ses i sammenhæng, hvis man kommer gående eller er på cykel i området. Desuden er det ifølge kommunens visualiseringer kun på en meget lille strækning, det kan lade sig gøre.

- Det er simpelthen så grotesk, at man overhovedet nedlægger veto på den baggrund. Hvor mange mennesker er det lige, der kommer og stopper op for at se kirken fra præcis den retning, spørger Jens Peter Hansen, som samtidig ikke kan forstå, at staten på den ene side ønsker, at kommunerne opstiller flere vindmøller, mens de samtidig gør det så svært for dem at komme igennem med de konkrete planer.

Daværende miljøminister Kirsten Brosbøl (S) svarede dog på udvalgets henvendelse i marts, at hun ikke så nogen grund til at gå ind i sagen og kaldte Naturstyrelsens afgørelse et kompromis.

I Ringkøbing-Skjern er de efterhånden blevet vant til at få nedlagt kirkeligt veto mod deres lokalplaner, når der skal sættes vindmøller op i den geografisk store kommune. Men her ser formand for teknik- og miljøudvalget, Ole Kamp (V), mere pragmatisk på indsigelserne.

- Af og til har vi da kigget på hinanden og tænkt: Nu igen. Men de fleste gange lykkes det os at finde løsninger på de problemer, kirkerne ser. Vi har en fornuftig dialog med dem, og de har også frafaldet deres indsigelser et par gange, siger han.

Kirkelig vindmodstand

I øjeblikket har Naturstyrelsen nedlagt veto mod opførelse af vindmøller i både Haderslev, Viborg, Kolding og Ringkøbing-Skjern Kommune, ligesom kirkestifter har truet med at nedlægge veto mod Silkeborg Kommunes projekt ved Marsvinslund og Guldborgsund Kommunes projekt ved Vålse. Borgmester i Kolding Kommune og formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg, Jørn Pedersen (V), mener, at de kirkelige indsigelser har taget overhånd.

- Man kan måske godt forstå, at kirkerne nedlægger veto mod vindmøller, der ligger lige foran kirker i det åbne landskab. Men vi oplever, at kirkerne nedlægger veto mod møller, som slet ikke er i nærheden af kirken, siger han og understreger, at det ikke har været diskuteret i KL’s Teknik- og Miljøudvalg, men at han selv har en meget klar holdning, når det kommer til kirkernes vetoret.

- Det er lovgivning, der stammer fra en tid, hvor kirken havde en anden position og magt, end de reelt skal have i dag. En kirke er en kulturinstitution, som man selvfølgelig skal respektere i sin byplanlægning, men jeg har simpelthen ingen forståelse for, at de i dagens Danmark skal have en helt speciel vetoret, siger Jørn Pedersen.

I hans egen sag fra Træde-skov Bøge i Kolding Kommune afventer de lige nu en større undersøgelse af sundhedspåvirkninger ved at bo tæt på vindmøller, før de går videre. Men ifølge borgmesteren handler stiftets indsigelse mere om en generel modstand mod vindmøller, end den handler om udsynet fra kirken i den konkrete sag.

- Den danske folkekirke skulle jo helst ikke have en grundlæggende negativ holdning til vindmøller. Men man kan ikke lade være med at tænke den tanke, når man ser eksempler på de sager, de har taget op, siger Jørn Pedersen.

Politisk magt

På Christiansborg vil Venstres miljøordfører Erling Bonnesen gerne se nærmere på rækken af sager, før han danner sig et samlet indtryk. Men generelt er han varsom med at foreslå indskrænkede veto-rettigheder for stifterne.

- Kirkerne udgør en stor kulturel værdi og betydning for vores samfund, så hvis nogen ønsker at lægge store bygningskomplekser tæt på en kirke, så skal de også kunne sige fra, siger ordføreren, der dog samtidig påpeger, at det helst ikke skulle udvikle sig til en automatreaktion fra stifterne at nedlægge veto, fordi de har den mulighed.

Men det er netop, hvad flere byrådsmedlemmer oplever.

- De beskytter deres jordiske gods og guld i en helt ekstrem grad i stedet for at modarbejde de klimaforandringer, der kommer til at påvirke os alle i fremtiden. Det har ikke noget med menneskelige værdier at gøre, men handler udelukkende om at rage til sig og bruge sin magt. Det er jeg virkelig forarget over, siger Jens Peter Hansen fra Randers Kommune.

Haderslev

Haderslev Stift gjorde i 2012 indsigelse mod, at kommunen ville gøre det muligt at opføre vindmøller i tre områder. Projektet er lige nu sat i bero, indtil Sund-heds-styrelsens rapport om mulige sundhedsfarer ved vindmøller er klar.

Ringkøbing-Skjern

[caption id="attachment_32499" align="alignright" width="468"]Foto: Visualisering fra sagsfremstilling Foto: Visualisering fra sagsfremstilling (Ringkøbing-Skjern)[/caption] Ribe Stift nedlagde sidste år veto mod to vindmølleprojekter ved Faster-Astrup og Brejning. Den første indsig-else er trukket tilbage efter forhandlinger, mens den anden fortsat er uafklaret. Flertallet for at få bygget vindmøller ved Brejning ser dog ud til at vakle.

Esbjerg

Kommunens vindmølleplan fra december 2013 blev mødt med et veto fra Ribe Stift, men da planen kun udpeger områder og ikke medfører konkrete projekter endnu, har Naturstyrelsen trukket indsigelsen tilbage.

Kolding

Haderslev Stift har nedlagt veto mod kommunens vindmølleprojekt ved Trædeskov Bøge. Sagen er endnu ikke afgjort, men projektet er sat i bero, indtil Sundhedsstyrelsens rapport om mulige sundhedsfarer ved vindmøller er klar.

Randers

[caption id="attachment_32498" align="alignright" width="468"]Foto: Visualisering fra sagsfremstilling Foto: Visualisering fra sagsfremstilling (Randers)[/caption] Syv vindmøller ved Binderup blev til fem, da Århus Stift havde nedlagt veto og Naturstyrelsen efterfølgende måtte ind og afgøre sagen. De to møller længst mod venstre var så skæmmende, at de måtte droppes i Randers Kommunes projekt 2,2 kilometer fra Dalbyneder Kirke.

Holstebro

Kommunens plan om at opføre 12 vindmøller nord-øst for Vemb mødte sidste år et veto fra Viborg Stift, da Møborg Kirke ville blive ‘visuelt forstyrret’. Forhandlinger førte til, at Naturstyrelsen har trukket deres indsigelse tilbage.

Vejle

Ribe Stift nedlagde veto mod kommunens ønske om at opsætte 14 vindmøller ved den gamle flyvestation i Vandel. Parterne kunne ikke nå til enighed, så Natur-styrelsen afgjorde i august sagen til fordel for kommunen, da de vurderede, at området længe havde været udlagt som vindmølleområde, og at Randbøl Kirkes gener ville være begrænsede.

Guldborgsund

[caption id="attachment_32497" align="alignright" width="468"]Foto: Visualisering fra sagsfremstilling Foto: Visualisering fra sagsfremstilling (Guldborgsund)[/caption] Vindmølleprojektet ved Vålse i Guldborgsund Kommune er endnu ikke blevet mødt med et veto, men biskop Steen Skovsgaard har truet med det, da han mener, kommunen udviser en sjælden mangel på respekt i deres planlægning.

Viborg

Kommunens vindmølleplan fra 2011 blev mødt af et veto fra Viborg Stift, da Vorning og Vindum Kirke ville blive påvirket. Området blev efterfølgende taget ud af planen.

Klima

Kultur

Undersøgelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet