Kampen om genbrugspladserne

Hensynet til private aktørers konkurrenceevne risikerer at skabe et bureaukratisk monster. Det mener en del af den arbejdsgruppe, der har udarbejdet nye modeller for virksomheders adgang til genbrugspladser.

Ideologi

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Kun fem procent af den samlede mængde erhvervsaffald ender på de kommunale genbrugspladser. Alligevel har repræsentanter for den private affaldshåndtering lagt sig hårdt i selen for at få indført en tung bureaukratisk regulering af erhvervslivets adgang til det offentlige tilbud.

”Vi forventer, at det fremover vil blive en endnu lavere andel af erhvervsaffaldet, der vil komme på genbrugspladserne. Så det her handler jo om meget små markedsandele for de private alternativer. Derfor har jeg svært ved at se, at det handler om andet end ideologi,” siger Anders Christiansen, KL’s medlem af arbejdsgruppen.

Af de hidtidige udkast til arbejdsgruppens endelige rapport fremgår det, at gruppen har været delt i to. På den ene side har repræsentanterne for de private tilbud om affaldshåndtering (DI, Dansk Erhverv, Dansk Byggeri, Dansk Transport og Logistik samt den private del af Affalddanmark) arbejdet for at begrænse virksomhedernes adgang til de offentlige tilbud og få etableret en betalingsordning, som først og fremmest sikrer, at virksomheder betaler for den mængde affald, de aflevere.

På den anden side har repræsentanterne for de offentlige tilbud om affaldshåndtering (KL, Renosam og den offentlige del af Affaldsdanmark) arbejdet for at sikre, at en ny tilmeldeordning bliver så let og omkostningsfri som muligt at administrere.

”Vi er gået efter at sikre kommunerne størst muligt frihed til at tilpasse ordningen, så den passer til de konkrete lokale forhold. Der skal man selvfølgelig også have lov til at lave en abonnementsmodel, hvor virksomhederne betaler et årligt gebyr,” siger Jacob Hartvig Simonsen, direktør for Renosam.

Rationelt misbrug

Og det er netop abonnementsmodellen, der nu er blevet den afgørende knast i arbejdsgruppen. Repræsentanterne for de private tilbud om affaldshåndtering mener, at den vil være stærkt konkurrenceforvridende, fordi den ikke kan sikre en tilstrækkelig stor sammenhæng mellem, hvor meget affald den enkelte virksomhed afleverer, og hvad der betales i gebyr til genbrugspladserne.

”Det er klart, at der vil være et rationale for nogle i at tilmelde sig og dernæst bruge ordningen rigtig meget. Dermed er det jo så gratis at komme af med affaldet, når du først har betalt en gang,” siger chefkonsulent i DI Svend-Erik Jepsen.

Selv om det i udgangspunktet kun er fem procent af erhvervsaffaldet, der kommer på genbrugspladserne, mener DI, at der er god grund til at lægge vægt på genbrugspladsernes konkurrenceforvridende rolle.

”Fem procent er jo stadig rigtig mange ton. Det er en tredjedel af den mængde, der kommer ind på genbrugspladsen, der stammer fra erhvervet. Og det betyder jo, at det er en tredjedel af den samlede regning, som man nu bare fordeler lidt tilfældigt,” siger Svend-Erik Jepsen.

Forsøg i Kolding

Kolding Kommune er blevet udpeget af Miljøstyrelsen til at lave en forsøgsordning, hvor virksomheder tilmelder sig som bruger af genbrugspladsen. Det svarer nogenlunde til kommunens tidligere model, hvor virksomhedernes biler udstyres med et magnetkort, og affaldet vejes ,før det læsses af på genbrugspladserne.

”Vi har mange private aktører her i Kolding, som vi ikke vil konkurrere for meget med. Derfor skal det kommunale tilbud være på nogenlunde samme vilkår som det private,” siger affaldskonsulent Helle Nielsen.

Anderledes ser det ud i Esbjerg, som også var i kontakt med Miljøstyrelsen med henblik på at etablere en forsøgsordning. Her er man indstillet på at være fleksibel med hensyn til betaling i forhold til, hvor meget virksomhederne benytter genbrugspladserne. Men man foretrækker fortsat en kollektiv ordning, der dækker basisudgifterne.

”Vi vil gøre alt for at blive ved abonnementsmodellen. I hvert fald indtil der er helt ro på, og vi ved, hvad alternativerne reelt kommer til at indebære, og hvilke faciliteter det vil kræve på pladserne,” siger affaldschef i Esbjerg Dorthe Ibsen.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet