Kamp om nye centre

Etablering af nye bydels- og butikscentre er ofte en krig på flere fronter. Flere kommuner efterlyser større handlerum.

Handel

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Kommercielle konkurrenter, politisk polemik og statslig styring. Det er blot nogle af de fronter, som skal afdækkes i arbejdet med at ændre på lokalplanens tilrettelæggelse af handelslivet.

I Kolding har man eksempelvis arbejdet i over et år på at få tilladelse til at etablere et nyt bydelscenter ved en indfaldsvej til byen. Men først nedlagde Miljøcenteret i Odense veto mod projektet, og efter det er bortfaldet, har De Samvirkende Købmænd (DSK) indbragt sagen for Naturklagenævnet.

”Det er vel nærmest forventeligt, at de ville reagere. Der kommer jo en Føtex derude, og det er en konkurrent for dem. Men som politikere har vi det godt med konkurrence,” siger Christian Kloppenborg-Skrumsager (V), formand for plan- og miljøudvalget i Kolding.

DSK er ofte en meget aktiv spiller, når nye bydels- og butikscentre planlægges, eller når allerede eksisterende ændres. Udover Føtex i Kolding og Bilka i Horsens og Field’s på Amager, så har foreningen også forsøgt at trække i nødbremsen for projekter i Ringsted, Hillerød, Slagelse, Herning, Viborg, Gladsaxe, Hillerød med flere. 

Også i Fredensborg, hvor der er planer om et bydelscenter med en ny stor-Rema, har DSK gjort indsigelser.

”Jeg var sådan set enig med indsigelsen fra DSK om, at der ikke er brug for et nyt center, fordi det bare vil tage kunder fra det gamle. Men flertallet i byrådet mente noget andet,” siger Lars Simonsen (R), formand for plan- og klimaudvalget i Fredensborg.

Frihandel efterlyses

Han mener, at planlovens regulering af detailhandlen fungerer fint. Men den udlægning er hverken hans kollegaer fra Kolding eller fra Aabenraa enig i.

”Jeg synes helt klart, at vi lokalt skal have større indflydelse på, hvordan vi vil indrette vores handelsliv,” siger Christian Kloppenberg-Skrumsager fra Kolding.

I Aabenraa er grænsehandlen det største problem.

”I Tyskland har de ikke de samme restriktioner. Så vi kunne godt tænke os et ti kilometer bælte nord for grænsen, hvor vi mere frit kunne etablere større butikker for at trække kunder op sydfra,” siger Jan Riber Jakobsen (K), formand for plan- og trafikudvalget i Aabenraa.

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet