Kæmpe boom i kommunale it-udbud

Advokatfirma melder om eksplosiv interesse for kommunale it-udbud. KL advarer mod, at kommunerne går enegang.

It

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

I øjeblikket er interessen for at gå i it-udbud ekstra stor. Det beretter advokatfirmaet Horten, der har ansat en ny advokat med ekspertise i it-udbud for at imødekomme behovet.

”For at møde efterspørgslen på området har vi måttet hente ekstra bemanding,” fortæller advokat Andreas Christensen fra Horten. 

Han peger på to faktorer, der har sat kommunernes it-udbud i gang. For det første har KMD-sagen skabt et fokus på it-udbud:

”Udover selve de sager, der ifølge Konkurrencestyrelsen var ulovlige, så er det også vores fornemmelse, at mange kommuner generelt er blevet mere opmærksomme på at sende it i udbud. Der har været ting som for eksempel opdateringer, hvor der ikke altid har været praksis for at konkurrenceudsætte,” siger Andreas Christensen, der peger på balladen omkring SKI og de opsagte rammeaftaler som den anden faktor:

”Tidligere var der nok mange kommuner, som ville have brugt SKI-aftalerne, men dem er der meget usikkerhed omkring nu,” siger han.

It er for komplekst

Ifølge Anders Christensen handler det også om, at SKI-aftalerne har været fine til standard-løsningerne, men ofte har de været dyre og besværlige, når det har været komplekse løsninger, som it hyppigt er.

Det er konsulent Michael Hald fra KL uenig i. Han kan genkende boomet i kommunale it-udbud, men han mener ikke, at kommunerne har noget at vinde ved at gå i ­solo-udbud. Tværtimod.

”Faren er, at der kommer 100 udbud, som markedet ikke kan absorbere. Så kan der være leverandører, som ikke byder, eller som bliver nervøse for at vinde en ordre. Det er kompliceret stof, der tager lang tid at sætte sig ind i, så leverandørerne kan ikke bare mande op med nogle daglejere,” siger Michael Hald.

I stedet opfordrer han kommunerne til at gå i fællesudbud. I KL er man lige nu i gang med at udarbejde en fælles behovsspecifikation for de udbud, som skal lovliggøre de kontrakter, som Konkurrencestyrelsen erklærede ulovlige i KMD-sagen. 

Han fortæller også, at man i KL er i gang med at finde løsninger, så komplicerede løsninger kan klares billigere i fællesudbud. 

I brancheforeningen DI ITEK frygter direktør Tom Togsverd ikke, at leverandørerne ikke kan absorbere udbuddet.

”Der er selvfølgelig stordriftsfordele, når kommunerne går sammen, og det skal man ikke være blind for. Men hvis man vil have flere leverandører på markedet, så er det også vigtigt, at man ikke gør udbuddene alt for store, for så udelukker man mange spillere,” siger Tom Tog­sverd, der er positiv over for udsigten til mange nye udbud:

”Vi har efterlyst, at der kom til at ske noget på det her ­område, og vi har undret os over, hvor mange kommuner, der stadigvæk ikke har foretaget it-udbud. Det er tilfredsstillende, at det lader til, at der nu sker noget,” siger han.

 

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet