Julemanden kommer med penge til teater og fodbold

Fritidsguiderne har status af julemænd, mener familierne i Brønderslev.  Guiderne har hjulpet over 200 børn i gang med en fritidsaktivitet, og er nu blevet en fast post på kommunebudgettet. 

Portræt: Brønderslev Kommune

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

I 2009 gled ragekniven henover samtlige budgetposter i Brønderslev Kommune. Og da forhandlingerne var overstået, var den såkaldte ’fritidsguideordning’ barberet væk. Da det stod klart, måtte politikerne genforhandle og plukke fra samtlige konti, indtil pengene var fundet, fortæller Inger Aarup-Kristensen, der er fritids- og kulturkonsulent i kommunen:

”Alle, inklusiv vores politikere, har været så glade for fritidsguiderne, at det bare skulle lykkes at stykke det nødvendige beløb sammen, så ordningen kunne fortsætte i 2009. Og nu er den også på budgettet i 2010.” 

Ikke fra kommunen

Projektet blev startet i den nye kommune i 2007-2008 på en pulje på 1,2 millioner kroner fra Socialministeriet. Ordningen går ud på at hjælpe børn i ressourcesvage familier i gang med en aktivitet uden for skoletiden – det kan være alt fra spejder, svømning og fodbold til musik og teater – med det mål, at børnene kommer ind i et sundt foreningsmiljø og får sig en god omgangskreds, siger Henrik Lund, der er en af guiderne:  

”Jeg gør egentlig meget ud af at sige, at jeg ikke kommer fra kommunen, når jeg besøger familierne – der er altså en del af dem, som ikke er vilde med ordet kommune. Så jeg siger sgu bare, at jeg er fritidsguide, og at jeg kommer for at hjælpe,” fortæller han med et smil, da vi besøger ham på Hedegaardskolen, hvor han, udover jobbet som guide, arbejder som 10. klasselærer og SSP-mand. Henrik Lund var involveret fra starten, hvor det primære mål var at oplyse lærerne om tilbuddet. I dag går timerne med at besøge familier, hente og følge børn til aktiviteter, købe udstyr med børnene og holde regnskab. Budgettet dækker udover lønudgifter til guiderne et årligt tilskud på 1.000 kroner pr. barn til kontingent og udstyr.

Aktive i nærmiljøet

Selvom det kommunale tilskud kun er på 600.000 kroner, halvt så stort som den oprindelige støttepulje, så er fritidsguiderne i dag et kendt fænomen. Som Henrik Lund formulerer det, ”burde der ikke sidde nogen i kommunen, der har med børn mellem 5 og 18 år at gøre, som ikke kender til det.” Guiderne får nys om, hvilke familier de skal opsøge, fra lærere, pædagoger, socialrådgivere og sundhedsplejersker. 

Målgruppen er børn i 3. og 4. klasse, og de kan komme fra vidt forskellige baggrunde – alt fra børn i en velfungerende indvandrerfamilie, der ikke kender til dansk foreningskultur, til børn i familier med store misbrugsproblemer. Vigtigt for dem alle er, at børnene kommer i gang med en aktivitet i nærmiljøet:

”De skal helst i gang i de lokale foreninger tæt på deres hjem, for transporten til og fra kan hurtigt blive en hindring. Men jeg skal naturligvis ikke tvinge en dreng til spejder, hvis han vil spille fodbold,” griner Henrik Lund, der i en evaluering hos familierne sidste år blev beskrevet som en slags ’julemand’:

”Det her er den bedste integration, der findes. Jeg tror virkelig, at det holder en del væk fra de kriminelle løbebaner.”  

Den overbevisning deler han med et enigt byråd i Brønderslev Kommune.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet