Jobcentre har styr på førtidspensionen

En ny undersøgelse viser, at næsten alle jobcentre efterlever procedurerne ved tildeling af førtidspension. KL advarer mod mere bureaukrati i den kommende reform.

Social

Af Marie Dissing Sandahl | [email protected]

Jobcentrene har samme ensartede praksis for tilkendelse af førtidspension og fleksjob, viser en ny analyse fra AKF. Ni ud af ti jobcentre bruger tjeklister og kvalitetskontrol for at sikre, at alle procedurer følges. Og langt de fleste kommuner har tværfaglige samarbejder, hvor lægefagligt personale og jobkonsulenter tages med på råd. 

“Kommunerne er ret ens i deres måde at håndtere borgernes ansøgninger på, når det gælder førtidspension og fleksjob,“ siger docent Eigil Boll Hansen fra AKF.

En undersøgelse viste i 2009, at der er stor forskel på, hvor ofte kommunerne tilkender førtidspension og fleksjob. Ifølge Eigil Boll Hansen indikerer den nye undersøgelse, at kommuner med knap så stram kontrol af kvaliteten også tilkender flere førtidspensioner og fleksjob end andre kommuner.

“Vi kan se en tendens, men vi kan ikke entydigt sige, at mangel på kvalitetskontrol og nedskrevne procedurer er årsagen til, at kommunen tildeler flere førtidspensioner og fleksjob end andre kommuner,“ siger han.

Analysens resultater glæder formanden for KL's arbejdsmarkedsudvalg, Erik Nielsen (S), selvom han mener, at fokus på procedurer og metode i beskæftigelsesindsatsen er blevet for stort.

“De mange kontrolkrav gør, at medarbejderne hele tiden skal sikre, at man kan argumentere for udfaldet af en sag, og det spærrer for, at jobcentrene kigger på, hvad den mulige førtidspensionist kan, i stedet for at se, på hvad han ikke kan,“ siger han.

Analysen fra AKF lander midt i opvarmningen til den ventede reform af førtidspension og fleksjob. De Konservative har som det eneste parti spillet ud med forslag til reformens indhold, blandt andet at uafhængigt kontrolorgan, som skal sikre borgerne en ensartet behandling over hele Danmark. 

Giver ikke mening

Og kontrol er fint, når det bliver brugt rigtigt, mener Erik Nielsen. 

“Kommunerne har ingen problemer med kontrol eller evalueringer, men vi vil gerne måles på det rigtige. Der er for mange kontrolkrav, som ikke giver mening, og som kun kan skabe statistikker i staten,“ siger han.

Han påpeger, at kommunernes succes eller fiasko med førtidspension ikke kan måles på, hvor mange tilkendelser kommunerne giver. Få førtidspensionister i en kommune kan skyldes, at der er flere på kontanthjælp eller sygedagpenge i lange perioder, og det kan være et beskæftigelsespolitisk valg i kommunen, mener han. 

Thomas Bredgaard, arbejdsmarkedsforsker og lektor ved Aalborg Universitet medgiver, at der er forbundne kar i beskæftigelsespolitikken. 

“Det er et komplekst område, og når man drejer på hanerne, så det bliver sværere at få førtidspension, så vil man se en stigning i folk på langvarige sygedagpenge eller kontanthjælp.“

Arbejdsmarked

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet