Af Kristian Lausten Madsen
 | Landsformand, Venstres Ungdom
Billede

Job til nytte for både unge og samfund

Formand for Venstres Ungdom vil have landets kommuner til at tage ved lære af Greve for at få unge ledige på rette vej.

synspunkt

Ungdommen er en spændende tid, hvor identiteter skabes, og afgørende valg for fremtiden skal træffes. Særligt som ung skal man navigere i et felt af muligheder inden for uddannelse og arbejdsmarked, som kan virke helt uoverskueligt.
For to ud af tre kontanthjælpsmodtagere på under 30 år har mindst en af forældrene også været på kontanthjælp. Her man kan tale om et af de klareste eksempler på negativ social arv.

Som samfund bør vi ikke blot acceptere, at man arver et liv på kontanthjælp fra sine forældre. Vi ved, hvordan et liv uden for arbejdsmarkedet, et liv uden kolleger og et arbejde at stå op til om morgenen leder til ensomhed og endda dårligere helbred. Så lad os ikke acceptere en livsvej på kontanthjælp for unge mennesker. Lad os bryde den sociale arv og undgå at begå de samme fejl, som forældrene oplevede, da man ikke turde stille krav.

I job indenfor 24 timer
Et liv på kontanthjælp må aldrig fremstå som en attraktiv mulighed for unge mennesker med livet foran sig. Derfor skal vi indføre straksaktivering af unge under 30 år.

I Greve Kommune har man med stor succes indført en nyttejobsordning, hvor unge ledige inden for 24 timer får en arbejdsopgave, som er til nytte for samfundet. Ordningen har ført til et markant fald i antallet af unge, som søger kontanthjælp. Især er det bemærkelsesværdigt, hvor mange der 'vendes i døren', hvilket vil sige, at de finder på bedre ting at give sig til, når de opdager, at muligheden for kontanthjælp også indebærer krav om deltagelse i nyttejob. 

   Som samfund bør vi ikke blot acceptere, at man arver et liv på kontanthjælp fra sine forældre. Vi ved, hvordan at et liv uden for arbejdsmarkedet, et liv uden kolleger og et arbejde at stå op til om morgenen, leder til ensomhed og endda dårligere helbred. Så lad os ikke acceptere en livsvej på kontanthjælp for unge mennesker.

Ordningen bør ses som et redskab til at få unge mennesker til at genoverveje, hvorvidt en tilværelse på kontanthjælp virkelig er en ønskværdig tilværelse, eller om det bedre kan betale sig at begynde på en uddannelse eller få gang i mere jobsøgning.

For de unges egen skyld
I de tilfælde, hvor unge vælger kontanthjælpen, vil ordningen medvirke til, at de i videst muligt omfang får en normal hverdag, hvor det forventes, at de møder op og gør en indsats for den ydelse, de modtager.

Det er et sundt princip, at man giver noget tilbage til samfundet og er til nytte i sin kommune, når man lever af en ydelse,  samfundet betaler. I Greve kaldes modellen for 'Service++', da et nyttejob løser arbejdsopgaver, som kommunen ellers ikke ville få løst. Ordningen erstatter således ikke ordinære job, men medvirker kun til, at kommunen kan levere en service, som ellers ikke var blevet leveret. Det kan for eksempel dreje sig om forskønnelse af byen.

I landets 98 kommuner findes næsten lige så mange forskellige bud på beskæftigelsespolitik for unge. Min opfordring er, at man tager ved lære af best practice, ser på Greves tydelige resultater og kopierer modellen for straksaktivering af unge på kontanthjælp. Det skal man gøre, fordi det er det bedste for samfundet, men allermest fordi det faktisk er med til at hjælpe nogle unge på rette vej.

Arbejdsmarked

Børn & unge

Synspunkt

Tema: Morgendagens meningsdannere

Tilmeld dig nyhedsbrevet