”Jeg råber altid op om, at ny lov givning giver mere bureaukrati”

Villum Christensen fra Liberal Alliance står vagt ved talerstolen, når nye love truer kommunernes frihed. Mød manden, der efter 20 år i kommunalpolitik og det private erhvervsliv hader bureaukrati. 

Interview

Af Lærke Cecilie Lindegård | [email protected]

’Det bekymrede Folketing.’ Sådan betegner Villum Christensen borgen på Slotsholmen, der blot i 2009 spyttede omkring 1450 nye regler ud. I 2008 afløste han Gitte Seeberg i Liberal Alliance og har siden siddet på partiets kommunale ordførerpost, hvor han dagligt værner om kommunernes ret til selvbestemmelse:

”Hver eneste gang jeg går på talerstolen, råber jeg op om, at ny lovgivning giver mere bureaukrati, og at man i stedet skal give kommunerne lokalt selvstyre,” siger Villum – og forsøger i samme sætning at diktere det journalistiske selvstyre ved venligt at tilføje: “Det må du gerne citere mig for.“

Inspireret af det private

Efter 20 år i byrådet på samtlige formandsposter i Slagelse Kommune er det centrale regeltyranni blevet en mærkesag for Villum Christensen. 

Og klikker man forbi Liberal Alliances hjemmeside – Danmarks Eneste Liberale Parti, som selvtituleringen lyder – fremgår det også her, hvordan det ”vildtvoksende bureaukrati” er til gene for det private erhvervsliv. Som ejer af Vilcon-gruppen træder erhvervsmanden tydeligt frem i løbet af samtalen, der finder sted på Villums eget kontor på Ridebanen, en lidt afsides gang under Christiansborgs tage:

”Jeg går meget op i, at man kan lede en kommune, og jeg mener, at mange kommuner er alt for bange for at nedlægge de poster, der ikke er brug for,” siger Villum. 

Hans sidste kommunale kardinalpunkt var at lave fælles administration og ét rådhus i Slagelse Kommune efter sammenlægningen med Skælskør og Korsør:

”Man ville jo aldrig lede en virksomhed med en delt administration, men politikerne havde ikke mod til at tage beslutningen om at slå det hele sammen,” siger han og understreger med samme sætning, at han tør tage de risikofyldte kampe. Som da han for eksempel løb ind i en mur af kritik fra medier og byrådskolleger, da han stillede sig i spidsen for en komplet udlicitering af jobcenteret i Slagelse, som han mente kunne spare kommunen 10 millioner kroner om året.  

Betonsøjler

Midt i samtalen griber Villum ud efter et lyserødt stykke A4-papir på skrivebordet bag sig: 

”Jeg vil godt lige tegne det, som er det allerstørste demokratiske problem i kommunerne i dag,” siger han og fortsætter: ”Embedsværket.” Han tegner et par søjler på papiret, som skal forestille socialforvaltningen, teknisk forvaltning, skoleforvaltningen osv., og så en cirkel ovenover. Det er kommunalbestyrelsen:

”De her mastodonter af administrationer har fået deres eget liv, og politikerne har knap mulighed for at træffe beslutninger, fordi magten ligger i søjlerne hos embedsfolkene.” 

Han peger på, at de enkelte forvaltninger låser sig fast og derfor ikke gør det muligt at prioritere økonomien på tværs, da ingen ønsker at slippe deres pengetilførsel: 

”Man skal have meget stærke politikere i dag, måske faktisk halvtids- eller heltidspolitikere, for man er oppe imod en mur,” siger Villum: 

”Jeg gik selv ind for storkommunerne, men når jeg nu ser nettoresultatet, så ved jeg ikke … Ulemperne med de her betonsøjler er et direkte demokratisk problem.”

Men nogen konkret løsning på problemet vil Villum Christensen ikke give – den slags skal ikke dikteres centralt fra, men naturligvis løses lokalt. En replik, som han høfligt minder om, at han godt kan citeres for.

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet