”Jeg har ikke nogen pose penge til kommunerne”

Klima- og energiminister Lykke Friis (V) vil ikke blande sig i økonomien i kommunernes klimatilpasning.

Klima

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Kritikere mener, at Danmark endnu ikke har fået nationale obligatoriske krav og målsætninger for klimatilpasning, udelukkende fordi regeringen ikke har kunnet blive enig med KL om finansieringen?

”Jeg vil gerne slå fast, at regeringens klimatilpasningsstrategi fra 2008 bygger på den nuværende arbejdsdeling i samfundet, herunder princippet om kommunalt selvstyre. Der er jo kæmpe forskel på de enkelte kommuners behov og løsningsmuligheder.”

Kan du genkende kritikken af, at regeringen har valgt en ad hoc-baseret klimatilpasningsstrategi, fordi man ikke har villet afsætte de fornødne penge til indsatsen?

”Nej, det kan jeg ikke genkende. Klimatilpasning kan finansieres inden for aftalen mellem staten og KL om den samlede kommunale økonomi, herunder også muligheder for at lånefinansiere investeringer på dette område.”

Landets kommuner har med næste års budget lagt op til at spare samlet fem milliarder kroner. Er det ikke ansvarsforflygtigelse at ignorere dette faktum og forvente, at kommunerne vil finde penge til at sætte den nødvendige klimatilpasning i gang i tide - inden løsninger bliver endnu dyrere for samfundsøkonomien?

”Nej, resultaterne af kommuneundersøgelsen viser, at mange kommuner er rigtig godt i gang med klimatilpasning, både i form af planlægning og konkrete tiltag nu og her. Det er da også mit klare indtryk fra konferencen i mandags (sidste uge,  red.) og fra mine egne besøg i kommuner rundtomkring i landet, at der er stor opmærksomhed om udfordringerne.”

Vil ministeren, set i lyset af den meget hårdt pressede kommunale økonomi, arbejde for, at regeringen prioriterer at få afsat penge til kommunernes arbejde med klimatilpasning?

”Den økonomiske ramme for kommunerne aftales årligt med regeringen, og jeg har naturligvis ikke nogen stor pose penge til kommunerne udover den gældende aftale.”

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet