Ja til biogasanlæg

Xergi og Arlas planer om at opføre et biogasanlæg syd for Videbæk bliver efter kommunens accept nu sendt i offentlig høring

Energi

Af Redaktionen | [email protected]

Byrådet i Ringkøbing-Skjern Kommune godkendte i sidste uge Arla og Xergis planer om at opføre et nyt biogasanlæg syd for Videbæk. Projektet skal nu i offentlig høring frem til 13. september.

- Vi er vidner til et rigtig spændende projekt, som jeg opfordrer folk til at komme og høre mere om, siger Ole Kamp (V), formand for kommunens teknik- og miljøudvalg, til Herning Folkeblad.

Projektet blev lanceret for godt et år siden, og rent arkitektonisk er det planen at skabe et nytænkende anlæg. Det er tegnet af Gottlieb Paludan Arkitekter som en del af et udviklingssamarbejde mellem Miljøministeriet og Realdania.

Anlægget skal bygges i et åbent og meget kuperet terræn, på toppen af en ådal. Placeringen i det åbne og kuperede landskab gør, at anlægget vil være synligt på lang afstand fra ådalens modsatte side og fra områdets større veje. Den landskabelige indpasning er således et væsentligt aspekt i projektet. Anlægget er blandt andet tegnet, så det kommer til at følge landskabets højdekurver, og selve byggeriet holdes i lyse nuancer, der vil passe til himlen.

- Selve projektet har haft en særdeles stram tidsplan, og vi har måttet opfinde en helt ny måde at løse opgaven på. Men nu har vi nået en af de store milepæle, skriver projektleder Nils Nordholm på kommunens hjemmeside.

tsp

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet