It skal indgå naturligt i skolers undervisning

Brug færre penge på dyr teknik, og lad eleverne bruge deres egne smartphones og bærbare computere i undervisningen, anbefaler ny rapport. 

Skole-it

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Faglighed frem for teknologi. 

Sådan lyder øverste punkt på folkeskolens it-dagsorden anno 2011. Men på mange skoler står en hullet it-infrastruktur i vejen for at bruge it bedre i undervisningen. 

”Der er nogle relle problemer i forhold til den tekniske infrastruktur derude. Der er brugt mange penge på indkøb af udstyr, men flere steder står det hen uden at virke, og der er ikke tillid til udstyret,” siger Sanya Gertsen Pedersen fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA. 

Og Jacob Skjødt Nielsen fra Teknologirådet er enig: 

”Der sker tit det, at beslutningstagerne kigger på hinanden og siger: ’Vi skal gøre mere ved det der it.’ Og så køber de smartboards til 50.000 kroner stykket, selv om det måske allerede i dag er en forældet teknologi,” siger Jacob Skjødt Nielsen: ”Indfaldsvinklen på skolerne skal ikke være, at der er kommet ny dims med Bluetooth 2.0. Det skal være, at der er kommet noget nyt spændende undervisningsmateriale.”

I en ny rapport anbefaler Teknologirådet, at skolerne skrotter indkøb af dyr teknik og i stedet sikrer, at eleverne kan gå på nettet med deres egne smartphones og bærbare computere. Rådet lægger op til, at skolernes ledelser stiller sig i spidsen for en udvikling, hvor it får en stærkere faglig forankring i undervisningen. Det kan for eksempel ske ved, at der uddannes it-ressourcepersoner, som er knyttet til de enkelte fag, så vedkommende  kan støtte sine kolleger i at bruge it til at skabe en stærkere faglig og mere relevant undervisning. 

Pædagogik i fokus

”Man kunne også forestille sig, at en lærer har lavet et spændende læringsforløb med 7.b om fotosyntese og for eksempel taget billeder i mosen, lavet en hjemmeside og en lille film til Youtube. Så kan ledelsen sige: ’Du får ti timer ekstra forberedelse, som du kan bruge på at gøre det her tilgængeligt for andre,’” siger Jacob Skjødt Nielsen. Han forestiller sig også, at skoler over hele landet kan gå sammen om at lave en slags Wikipedia, hvor lærere kan dele ideer og erfaringer om undervisningsforløb.

I Aalborg er skolerne parat til at sætte det pædagogiske i fokus, mener skolekonsulent Flemming Holt fra kommunens skole- og kulturforvaltning.

”Vi skal tænke it mere ind fra starten som en naturlig del af vores undervisning,” siger han. 

For eksempel kan eleverne få stillet en opgave, og så må de selv finde ud af, hvordan de vil løse den. Bagefter skal de så – udover at fremlægge et resultat – reflektere over metoden og de kilder, de har brugt til at nå frem til målet. 

”Det er jo at invitere til kaos. Og det kræver den rette mentale indstilling hos lærerne,” siger Flemming Holt: ”Men nu er tiden til det.”

 

Børn & unge

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet