It-leverandører: Spar 6 milliarder

Der er mange penge at spare, hvis kommunerne bliver mere digitale i deres kontakt til borgerne, vurderer Det Digitale Råd. Men på flere af de områder, hvor besparelsespotentialet er størst, er der også stor modvilje mod digitalisering.

Digitalisering

Af Redaktionen | [email protected]

Mere end 150 millioner gange om året er borgere i kontakt med deres kommune – og ifølge Det Digitale Råd foregår det alt for ofte på den gammeldags facon, hvor borgeren fysisk møder op på et kontor eller en institution.

Det Digitale Råd, der tegnes af KMD, Microsoft og TDC, giver i det nye debatoplæg ‘Effektiviser borgernes kontakt til det offentlige’ bud på,  hvor, hvordan og hvor meget kommunerne kan spare ved at flytte dele af borgerkontakten til digitale platforme: op til 6 milliarder kroner samlet,  særligt på områder som børnepasning, læger, biblioteker og kommunal borgerservice.

Martin Lippert, koncerndirektør i TDC, nævner bibliotekerne som en af mange virkelig lavthængende frugter:

”Biblioteksvæsenet har 70 millioner udlån, og det koster 35 kroner per udlån. Ser du på musikbranchen, så er downloads hastigt stigende på bekostning af cd’er, og hvis du overfører det til bøger på iPad og e-reader, er der enorme besparelser at hente for bibliotekerne.”

Det Digitale Råd har også taget temperaturen på det de kalder ’organisatorisk modenhed’ ved digitalisering. Ud for områderne børnepasning, lægekontakt og hjemmepleje kan der konstareres en ”udpræget modstand mod ny teknologi og forandring”. 

Det skaber utryghed

Henning Pedersen, formand for BUPL, har da også meget svært ved at få øje på sparepotentialet.

”Forudsætningen for at forældrene kan være trygge bygger jo netop på den tidskrævende dialog. Den er helt afgørende for, at barnet kan have et godt ophold på institutionen. Sætter man den på formel og digitaliserer den, vil det skabe stor utryghed.”

Det er ifølge Martin Lippert en almindelig, men lidt misforstået kritik.

”En del af den personlige kontakt er naturligvis væsentlig og kan ikke digitaliseres. Men en stor del handler jo bare om at videregive helt almindelig information. Hvis man effektiviserede pædagogernes administrative arbejde, kunne tiden med børnene ligefrem øges,” siger han.

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet