Kinesiske arbejdere samler computere på en fabrik i Shenzhen, hvor flere underleverandører til mærker som Dell og Apple har til huse. Arbejdsforholdene på de kinesiske elektronikfabrikker
kom senest i fokus efter en stribe selvmord blandt arbejdere hos Foxconn Electronics, en af branchens største underleverandører. Foto: Polfoto
Kinesiske arbejdere samler computere på en fabrik i Shenzhen, hvor flere underleverandører til mærker som Dell og Apple har til huse. Arbejdsforholdene på de kinesiske elektronikfabrikker kom senest i fokus efter en stribe selvmord blandt arbejdere hos Foxconn Electronics, en af branchens største underleverandører. Foto: Polfoto

It-leverandører erkender kritisable arbejdsforhold

To leverandører til det offentlige, Dell og HP, erkender overfor Modernise­rings­styrelsen, at comp­uter­udstyr bliver produceret på fabrikker, hvor arbej­ds­forhol­d­ene strider mod både deres eget kodeks og inter­natio­nale konventioner.

Indkøbspolitik

Af Morten Munkholm | [email protected]

En arbejdsuge på 60-74 timer om ugen, tvungent overarbejde og begrænsede muligheder for at sige op.

Det lød som nærmest slavelignende forhold, da en rapport fra researchgruppen Danwatch sidste år afdækkede arbejdsforholdene på fire fabrikker i Kina, hvor blandt andet de to offentlige leverandører, HP og Dell, får produceret computerudstyr.

Siden har de to leverandører selv undersøgt forholdene på fabrikkerne, og de erkender over for Moderniseringsstyrelsen og Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), at der er tale om kritisable forhold. Det viser et notat fra Moderniseringsstyrelsen, som Kommunen har fået aktindsigt i.

- Vi tager det meget alvorligt, og det gør leverandører til SKI’s aftaler også. De vil heller ikke have de her sager siddende på sig, siger Anja Piening, der er chef for Center for Jura og CSR i SKI.

Ifølge notatet har producenterne selv konstateret arbejdsuger, der overskrider 60 timer, udnyttelse af studerende til ikke-studierelevant arbejde, aldersdiskrimination, begrænsninger i muligheden for opsigelse og manglende beskyttelsesudstyr.

”I stedet for at fjerne leveran­dør­erne fra ramme­aftalerne med det samme vil vi hellere påvirke dem til, at tingene bliver bedre. Så vi drøfter med dem, hvad der skal rettes op, og så følger vi processen løbende.”

Alligevel har hverken SKI eller Moderniseringsstyrelsen umiddelbart tænkt sig at ophæve kontrakterne med de to leverandører eller sanktionere dem.

- I stedet for at fjerne leverandørerne fra rammeaftalerne med det samme vil vi hellere påvirke dem til, at tingene bliver bedre. Så vi drøfter med dem, hvad der skal rettes op, og så følger vi processen løbende, forklarer Anja Piening.

Bryder konventioner

Ifølge en ekstraheret udgave af Dell’s egen redegørelse til Moderniseringsstyrelsen, har de både forpligtet sig i følge FN’s Global Compact-normer, Den Internationale Arbejdsorganisation ILO’s konventioner og elektronikindustriens eget kodeks EICC. Og computervirksomhedens underleverandører på fabrikkerne i Kina ser ud til at have forbrudt sig mod principper for alle tre sammenslutninger.

Men både Dell og HP forsikrer, at de arbejder aktivt for at få ændret på det.

- På nogle områder har det været muligt hurtigt at rette op på forholdene. I forhold til blandt andet overarbejde har det endnu ikke været muligt. Det rejser spørgsmål om, hvorvidt producenterne i forhold til kontrakterne er forpligtet til at levere produkter, der ikke er produceret på de fire fabrikker, står der i Moderniseringsstyrelsens notat.

Styrelsen anser dog problemerne på de kinesiske fabrikker for ikke bare at være et problem for Dell og HP, men hele it-branchen generelt. Derfor mener de ikke, at det vil hjælpe at ophæve samarbejdet.

- Særlig i forhold til overdrevent lange arbejdsuger er der tale om et problem, der ifølge Dell bør løses i samarbejde mellem producenterne på markedet. Dette arbejde forventer Dell vil kræve en længerevarende indsats. Dell har således beskrevet, at arbejdet er planlagt til at foregå løbende frem mod år 2020, står der.

Undersøges fortsat

I et svar til Folketingets Finansudvalg anslog Finansministeriet tidligere i år, at staten alene købte it-hardware for 570 millioner kroner sidste år. Dell sikrede sig samme år en kontrakt med SKI på 50 millioner kroner, hvor de skal levere it til 18 kommuner, heriblandt København, Viborg og Odsherred.

Ifølge Anja Piening har både Dell og HP været yderst troværdige og gode til at samarbejde om at få undersøgt forholdene på deres fabrikker. Men hun medgiver, der er en risiko ved, at det er virksomhederne, som undersøger sig selv.

- Det er svært for os at kontrollere. Vi kan jo ikke stå på alle fabrikker verden over og holde øje med, hvad der sker, siger hun.

Moderniseringsstyrelsen anser da heller ikke sagen om de fire kinesiske fabrikker for at være afsluttet endnu. De har i oktober udbedt sig en opdatering på den redegørelse, Dell gav dem tidligere på året. Og det kan få konsekvenser for leverandørerne på længere sigt.

- Sagen kan ikke betragtes som afsluttet, så længe der ikke kan gennemføres tre på hinanden følgende undersøgelser uden at finde forhold, der ikke lever op til principperne bag ILO-konventionerne, skriver styrelsen i det udleverede notat.

Dell’s egen undersøgelse af fire kritiserede fabrikker viser, at der er:

  • Arbejdsuger, der overskrider 60 timer
  • Udnyttelse af studerende til ikke-studierelevant arbejde
  • Aldersdiskrimination ved ansættelse
  • Begrænsninger i muligheden for opsigelse

Arbejdsmarked

Bøger

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet