It-firmaer anklager styrelse for unfair konkurrence

Med lommen fuld af skattekroner har UNI-C konkurreret med private leverandører af it til skoler. Det lover undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) nu at gøre op med.

Konkurrence

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Staten har for længe siddet for tungt på udviklingen af digitale læremidler. Nu vil undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V) viske den elektroniske tavle ren. Fremover skal private it-firmaer have langt bedre adgang til at loade lærdom ind i ungdommen.

Overfor Kommunen slår undervisningsministen fast, at den statslige styrelse UNI-C skal reformeres, så den i langt mindre grad end tidligere udvikler digitale læremidler, der  lige så godt kan laves af private firmaer.  

”UNI-C skal ikke være en konkurrent til det private,” siger Troels Lund Poulsen til Kommunen: ”UNI-C skal være det koordinerende led, men ikke et udførende led på samme måde, som vi har set før. Det skal være dem, der lægger retningslinjerne for, hvor vi skal gå hen med it til undervisning, og så skal vi benytte udbud i langt højere grad end før,” siger undervisningsministeren. 

Det er en melding, som vækker glæde i brancheforeningen DI Itek.

”Det er meget opløftende, at vi får så klare meldinger, for jeg synes, vi har råbt for døve øren.  Vi kan kun være tilfredse med, at ministeren nu kommer ud af busken,” siger Tom Togsverd, direktør i DI Itek. 

Konkurrence med staten

UNI-C er en statslig styrelse under Undervisningsministeriet og leverer – som det hedder på styrelsens hjemmeside – ”et bredt spektrum af it-tjenester til uddannelses- og forskningsverdenen” – heriblandt SkoleIntra, som er en kommunikationsplatform for lærere, skoleelever og deres forældre. 

Men lige siden starten af 1990’erne har private leverandører af it-programmer til undervisning klaget over, at styrelsen møvede sig ind på deres område og gjorde det svært for dem at skabe en bæredygtig forretning. Det er enten sket ved, at styrelsen selv har udviklet it-produkter eller har importeret dem billigt fra udenlandske producenter. 

”Jeg har haft medlemmer, som har haft konkurrerende produkter, og som bare har måttet se i øjnene, at de skulle ud og konkurrere med statskassen,” siger Tom Togsverd fra DI ITEK, som har taget spørgsmålet op med både UNI-C’s ledelse og skiftende undervisningsministre.

”Vi har flere gange fået lovning på, at de ville holde sig væk fra de områder, hvor der er kommercielle aktører. Det synes vi så ikke helt, de har levet op til,” siger Tom Tog-sverd. 

Forståelig knottenhed

Og fortrædelighederne er fortsat, fortæller en række private leverandører, Kommunen har talt med. De fremhæver websitet traeneren.dk med øvelser i for eksempel matematik og geografi for skoleelever samt platformen BørneIntra, som er et intranet for ansatte og forældre til børn i daginstitutioner. Især det sidste har vakt irritation, for her har UNI-C sågar bevæget sig udenfor undervisningssektoren og ind på børneområdet, lyder kritikken.

Og professor ved Juridisk Institut på CBS Jens Fejø forstår godt de private leverandører. 

”Hver gang der er statsstøttede virksomheder med i konkurrencen, bliver de private forståeligt nok noget knotne,” siger han. Jens Fejø understreger, at UNI-C ikke nødvendigvis er i konflikt med lovgivningen – så længe UNI-C ikke bruger statskroner på de områder, hvor styrelsen er i konkurrence med de private firmaer.

”Hvis en statsstøttet virksomhed blander tingene sammen, er der et problem i forhold til statsstøtten – og der kan også være udbudsretlige aspekter,” siger Jens Fejø.

Flest muligt private

Men nu skærer undervisningsminister Troels Lund Poulsen altså igennem. På baggrund af en konsulentrapport fra Deloitte vil han nu rydde grundigt op i UNI-C.

”Jeg er enig i, at det ikke er hensigtsmæssigt, at man har blandet æbler og pærer på den måde, som UNI-C har gjort med sin struktur,” siger Troels Lund Poulsen. Parallelt med ansættelsen af en ny direktør for UNI-C i efteråret vil undervisningsministeren omdefinere styrelsens rolle, så den fremover skal fokusere på at lægge it-strategien for undervisningssektoren og opbygge it-arkitekturen.

”Vi skal lære af de gode erfaringer fra SKAT. I mange år har SKAT opstillet krav og specifikationer til en fælles platform, som private firmaer har været med til at udvikle. Det er det, der skal drive det. Vi skal ikke have UNI-C til at opfinde den dybe tallerken. De kan jo aldrig konkur--
rere med Apple og de andre derude. Vi skal have flest muligt private til at klare opgaven,” siger undervisningsministeren.

Børn & unge

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet