It-firma gambler med kommuners udbud

It-firmaet Mercell har givet indsigt i udbud til udvalgte leverandører mod betaling, før de var offentlige. Det er i strid med udbudsdirektivet, vurderer eksperter. Kommunerne står tilbage med risiko for sanktioner.

Udbud

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Adskillige kommuner kan have overtrådt udbudsreglerne uden deres eget vidende. Det drejer sig om de kommuner, der har benyttet et elektronisk indkøbsværktøj gennem it-firmaet Mercell. Indkøbsværktøjet sikrer blandt andet, at kommunernes udbud bliver offentliggjort i EU.

Mercell har imidlertid haft som praksis, at deres kunder mod betaling kan få adgang til ’unikke udbud’. Af et dokument fra Mercell, som Kommunen har fået indsigt i, kan man læse, at disse udbud    ”publiceres hos Mercell 3-5 dage, før de sendes til TED”, der er en database for offentliggørelse i EU.

”Det virker som et helt åbenlyst brud med reglerne. For det første er der reglen i direktivet om, at man ikke må publicere det nationalt, før det bliver publiceret på EU-plan, og så er der jo også ligebehandlingsprincippet,” siger adjunkt Grith Ølykke med ekspertise inden for udbuds- og konkurrenceret fra CBS.

Hun lægger ydermere vægt på, at det kun er udvalgte leverandører, der mod betaling får adgang til informationen.

”Det, at de tager penge for det, viser jo, at der er et problem. For så har det åbenbart en økonomisk værdi for ­nogen at se det før andre,” ­siger Grith Ølykke.

Unfair konkurrence

Mercell opnår dermed en konkurrencefordel, fordi de tjener penge på en praksis, der kan være ulovlig.

Direktør og ejer af det konkurrerende firma Udbudsvagten Kevin Leig Bengtsson fortæller, at de ser Mercells fremgangsmåde som en særdeles kortsigtet måde at drive forretning på.

”Det her er jo særligt relevant for dem, der har købt ­eller lånt systemet af Mercell, og som ikke er bekendt med, at Mercell, på bekostning af ligebehandlingsprincippet og på bekostning af myndighedernes risiko for en klagesag, videresælger denne her information, før den er offentlig tilgængelig via de anerkendte platforme,” siger han.

En anden leverandør på markedet finder heller ikke fremgangsmåden fra Mercell i orden. 

”Vi skal sikre, at vi overholder ligebehandlingsprincippet i EU, og det er noget, som vi bruger mange ressourcer på at overholde, men her behandler Mercell jo ikke alle lige, når de udvalgte leverandører kan betale for at få denne information før andre,” siger administrerende direktør i EU-Supply Henrik Dige.

Kommuner bør reagere 

Efter Kommunens oplysninger er de offentlige myndigheder ikke blevet gjort bekendt med praksissen fra Mercell. It-firmaet nævner på sin hjemmeside 29 kommuner og et par indkøbsfællesskaber som kunder, og de kan dermed være berørt af den problematiske fremgangsmåde. Som ordregivende myndigheder har kommunerne som udgangspunkt ansvaret for, at udbudsreglerne overholdes. I dette tilfælde står det dog ikke helt klart, hvordan et ansvar vil falde ud.

”Det er en lidt atypisk situation, fordi sagen er konstrueret på en måde, som reglerne ikke rigtig har taget forbehold for. Der er jo ingen tvivl om, at det er de ordregivende myndigheder, der har ansvaret for, at reglerne overholdes, men i denne situation lyder det til at være sket uden deres vidende, og så er jeg i tvivl om, hvor den præcist ville lande,” siger Michael Steinicke, professor i udbuds- og konkurrenceret ved Aarhus Universitet.

Han er dog ikke i tvivl om, hvad han vil anbefale kommunerne at gøre.

”Det er klart, at hvis man finder ud af det her, så bør man reagere. Fordi det er kommunerne, der i sidste ende risikerer at stå i modtagerenden af det rap over nallerne, som der kan blive tale om, når man overtræder dels artikel 36 (i udbudsdirektivet, red.), men også artikel 2 om ligebehandling,” siger Michael Steinicke.

Uddyb kontrakten

Kommunerne har dog en mulighed for at gardere sig mod ansvaret, hvis de i deres kontrakter klart har specificeret, hvad det er for en ydelse, de køber. Dermed kan en eventuel overtrædelse fra Mercell blive et kontraktretligt problem frem for et udbudsretligt. Om ikke andet kan det være et råd fremadrettet.

”Man har så forhåbentligt lært af skaden, at det her skal præciseres noget mere. Og måske også, at man er nødt til at lave en negativ afgrænsning om, at man ikke må bruge oplysningerne i andre forbindelser,” siger Grith Ølykke.

I EU findes der ingen praksis på præcis en sag som denne, hvilket gør sagen ganske usædvanlig.

Udbudsvagten henvendte sig i begyndelsen af november sidste år til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen for at få deres syn på sagen. Udbudsvagten oplyser, at de har haft mistanke om Mercells praksis i en længere periode, men først i efteråret sidste år fik dokumentation for fremgangsmåden.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen forventes snart at komme med  syn på sagen i en vejledende udtalelse. Derfor vil styrelsen heller ikke udtale sig på nuværende tidspunkt.

Kommunen ville gerne have stillet Mercell en række spørgsmål om fremgangsmåden set i forhold til reglerne på området. Derfor har avisen i flere dage forsøgt at ­få en kommentar, men uden held. 

 

It

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet