IT-chefer har stor tillid til Kombit

Der er stigende tillid blandt de offentlige it-chefer til Kombits arbejde med at fremme konkurrencen på kommunal it

MONOPOL

Af Redaktionen | [email protected]

Landets kommunale it-chefer peger på Kombit, som det selskab, der efter deres mening, bør drive meget af it-udviklingen i fremtiden.

Kombit blev oprettet i 2009 af KL efter frasalget af KMD. Kombits opgave er først og fremmest at assistere kommunerne i arbejdet med at bryde KMDs monopol på en række områder. Blandt andet ved rådgive landets kommuner i it-spørgsmål,  koordinere diverse udbud og forsøger at skabe mest mulig konkurrence på det kommunale marked.

Den årlige undersøgelse IT i Praksis fra Rambøll Management Consulting viser, at Kombit vinder stigende tillid blandt de kommunale chefer. Sidste års undersøgelse viste ellers vigende forventninger til Kombit blandt landets offentlige it-chefer. Det skriver Computerworld.

- Et forhold som givetvis kan henføres til en vanskelig start, opbygningsfase og forskellige forventninger til mål og prioriteringer, står der i årets It i Praksis.

Størst forventning har de kommunale it-chefer til, at Kombit kan fremme standardisering og sammenhæng på tværs af kommunerne.

- Dernæst at Kombit kan bidrage til at skabe øget konkurrence i markedet og øge udbuddet gennem en flerhed af leverandører, fremgår det af rapporten.

Svær kamp mod monopolet
Men rapporten konkluderer, at Kombits kamp mod monopolet har vist sig at være 'ganske udfordrende', hvilket påvirker Kombits rolle.

- Først efter længere tids hårdt pres har KMD frigivet prislister, så Kombit kan sammenligne KMD-priser på tværs af kommunerne, står der i rapporten.

At Kombit kan styrke konkurrencen, og sikre flere it-leverandører på det kommunale it-marked, er da også det mål, som kommunerne vurderer, at Kombit har sværest ved at opfylde, hedder det videre.

Gennembruddet med at få skabt transparens i forhold til KMD's kontrakter, vil 'givetvis bidrage til at øge forventningerne', lyder det ifølge rapportens forfattere.

Det afgørende for Kombits succes vil ifølge rapporten givetvis være, at Kombit formår at udvikle en klar og fokuseret rolle og få dirigeret sine ressourcer ind på det, som er noget af kernen bag etableringen af Kombit:

- At hjemtage kommunernes arkitektur til kommunerne og få skabt en velfungerende konkurrence på de områder, hvor denne ikke eksisterer, som det fremgår af rapporten.

krn

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet