IT-ansvarlige giver Statens IT dumpekarakter

Statens IT er dyrere og mere ustabilt end egen it-drift siger offentlige it-chefer i Rambøll-rapport

STORDRIFT

Af Redaktionen | [email protected]

I stedet for at have mange små it-drifts-afdelinger i staten, skulle Statens It samle alle kompetencerne og sikre stordriftsfordele.

Men fordelene lader tilsyneladende vente på sig. I rapporten IT i Praksis, som bliver udgivet af Rambøll Management, har it-cheferne og deres forretningsansvarlige direktører ikke megen ros til overs for Statens It. Det skriver Version 2.

Udsagnet ’Statens It vil resultere i billigere drift’ bliver besvaret med ’slet ikke’ af 36 procent af de offentlige it-chefer i undersøgelsen, mens 31 procent svarer ’ved ikke’. Kun 2 procent svarer ’i høj grad’, mens 13 procent svarer ’i nogen grad’.

Billedet er det samme, når it-cheferne skal forholde sig til udsagnet ’Statens It vil resultere i stabil og sikker drift’. Tilsammen svarer 61 procent ’ved ikke’ eller ’slet ikke’.

- Efter tre år er Statens It nået til et kritisk punkt. Hvis forventningerne ikke kan indfris, eroderes Statens It’s grundlag. (…) Når mere end hver anden statslige topleder udtrykker, at man enten ikke ved eller slet ikke tror, at Statens It vil kunne levere stabil og sikker drift, er det kritisk, lyder det i rapporten IT i Praksis.

krn

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet