Irske vandmillioner får dansk inspiration

Irland skal over de næste år investere 600 mio. euro i vandteknologi og henter i dag inspiration til bl.a. prissætning af vand i Danmark

UDLAND

Af Redaktionen | [email protected]

Miljøminister Ida Auken (SF) mødes i dag med den irske juniorminister for miljø, Fergus O'Dowd, som er i landet for se på danske vandløsninger og drøfte erfaringer med prissætning af vand.

Irland står over for en gennemgribende reform af vandsektoren. Den vil over en 3-årig periode kræve en investering på 600 mio. euro i vandteknologi.

- Vand er en af de største globale udfordringer i det 21. århundrede. Irland står overfor massive investeringer i vandteknologi. Det kan komme danske virksomheder til gode og bidrage til den grønne omstilling. I Danmark kan vi nemlig noget på det her område, og det vil vi naturligvis dele med irerne, siger miljøministeren.

Globale udfordringer
Den danske vandsektor skaber tilsammen allerede mere end 15.000 arbejdspladser i dag, men med positive eksportudsigter er potentialet dog endnu større. Det globale marked for vandteknologiske løsninger anslås at være 2,5 gange markedet for vindenergi.

- Vi skal blive bedre til at få de gode danske produkter ud på markederne. Det vil skabe vækst og beskæftigelse i Danmark og bidrage til at løse en af de helt store globale udfordringer, siger handelsminister Pia Olsen Dyhr (SF).

Irlands vandreform er foranlediget af, at EU og den Internationale Valutafond har pålagt landet at indføre en forbrugsafgift på vand som en af betingelserne for at modtage kriselån.

På nuværende tidspunkt ligger den irske stats udgifter til vand på 1,2 mia. euro årligt, mens indtægterne kun er på 2 mio. euro. Samtidig ligger det årlige vandspild på 44 pct. Til sammenligning er vandspildet i København på 5 pct.

tsp

 

Andet

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet