Siden maj har kommunen.dk kortlagt, hvordan både kommuner og flere af de absolut største offentlige selskaber inden for den danske forsyningssektor i årevis har brudt dansk og europæisk udbudslovgivning ved at købe ulovligt ind for mere end 1,5 mia. kr. hos private leverandører uden udbud.
Siden maj har kommunen.dk kortlagt, hvordan både kommuner og flere af de absolut største offentlige selskaber inden for den danske forsyningssektor i årevis har brudt dansk og europæisk udbudslovgivning ved at købe ulovligt ind for mere end 1,5 mia. kr. hos private leverandører uden udbud.
Foto: Skærmbillede af kortet

Interaktivt kort: Her er der købt ulovligt ind for over 1,5 mia. kr.

Flere danske kommuner og kommunalt ejede selskaber har i årevis brudt udbudsloven. Få overblikket over sagen her.

Ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

Store pengestrømme er i årevis flydt fra flere danske kommuner, offentligt ejede selskaber, Domstolsstyrelsen og Danmarks Nationalbank uden om reglerne og direkte videre til en lang række private virksomheder.

I strid med både den danske og den europæiske udbudslovgivning har kommunale repræsentanter år efter år skrevet under på ulovlige millionkontrakter og forlænget store indkøbsaftaler uden udbud. I alt er over en 1,5 mia. kr. strømmet fra det offentlige til det private i strid med loven.

Siden maj i år har kommunen.dk afsløret, hvordan flere af landets absolut største kommunalt ejede selskaber og kommuner gang på gang har brudt de regelsæt, der skal sikre, at de offentlige indkøbere får den bedste kvalitet til den billigste pris - og at der sker en "ligelig og fair behandling" for de private virksomheder, der hvert år kæmper for at få adgang til de offentlige kontrakter.

Men det er langtfra en selvfølge, at virksomhederne får mulighed for at byde på opgaverne.

Alene hos to af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber er der de seneste år indgået ulovlige kontrakter for hundredvis af millioner. Hos ét tredje affaldsselskab har der samtidig været så meget rod i kontrakterne, at selskabet slet ikke er i stand til at dokumentere, om indkøb til mere end én milliard kroner blev sendt i udbud eller ej.

I september førte afsløringerne til, at affaldsselskabet Amager Ressource Center (ARC) fyrede selskabets tidligere direktør og mangeårig energichef, Dan Fredskov, der indtil da havde været et af selskabets højest placerede topchefer.

I foråret betød afsløringerne også, at Norddjurs Kommune indgik en fratrædelsesaftale med lederen af værestedet for udviklingshæmmede, Nærheden, som konsekvens af en sag om ulovlige indkøb og rod i bilagene. Efterfølgende har politiet sigtet en tidligere kommunalt ansat for underslæb.

Siden er omfanget af udbudsproblemerne vokset. Du kan herunder læse en kort gennemgang af en række af de historier, som kommunen.dk indtil videre har publiceret om de ulovlige, offentlige millionindkøb og få et indblik i omfanget af de lovstridige kontrakter via det interaktive kort herunder.

Kortet viser også, hvordan de ulovlige kontrakter - der sammenlagt løber op i mere end 1,5 mia. kr. - er havnet i hænderne på lokale virksomheder, der ofte holder til i en omkreds af få kilometer fra selskaberne og kommunerne.

Det er på trods af, at de europæiske udbudsregler netop dikterer, at store millionkontrakter skal gøres tilgængelige på hele det europæiske marked.

På kortet neden for kan du klikke dig ind på alle de ulovlige indkøb, som kommunen.dk har dokumenteret:

Amager Ressource Center: Pengene fossede ud til lokale

En af de største kendte danske sager om brud på udbudsregler har et af landets største kommunalt ejede affaldsselskaber stået for. I årevis har Amager Ressource Center (ARC) købt ulovligt ind for mere end 300 mio. kr., uden at opgaverne blev sendt i udbud. Samtidig har selskabets direktion brugt over 2,4 mio. kr. på rejser, mere end 1.400 flasker vin, julefrokoster, vin og lederseminarer på danske slotte og godser siden 2011.

Allerede i maj erkendte selskabets direktion, at ARC havde brudt loven, og derfor blev advokatfirmaet Bech-Bruun hyret ind til at lave en uvildig undersøgelse af sagen. Rapporten konkluderede, at 59 pct. af de millionaftaler, som advokaterne havde undersøgt, var ulovlige, og problemerne viste sig at være så store, at selskabets direktion helt opgav at undersøge det fulde omfang af regelbrud. Ledelsen forventede, at stort set alle selskabets millionkontrakter er ulovlige, og derfor vurderede direktionen, at en undersøgelse ikke gav mening.

En stor del af de ulovlige aftaler er gået til virksomheder i lokalområdet tæt på ARC's adresse i København, selvom lokalitet og geografi ifølge en ekspert i udbudsret "lige præcis er noget, man som udgangspunkt ikke må tage hensyn til," når et selskab skal vælge leverandører.

Sagen har kostet den nu forhenværende energichef og tidligere konstituerede direktør, Dan Fredskov, jobbet. En lang række af de ulovlige indkøb er foretaget i selskabets Energi-afdeling, hvor Dan Fredskov har været den øverste chef siden 2007.
Sagen har kostet den nu forhenværende energichef og tidligere konstituerede direktør, Dan Fredskov, jobbet. En lang række af de ulovlige indkøb er foretaget i selskabets Energi-afdeling, hvor Dan Fredskov har været den øverste chef siden 2007. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix.

Senere viste en fortrolig undersøgelse fra advokatfirmaet Bech-Bruun og revisionsvirksomheden Deloitte, at ledelsen på direktørgangene hos ARC i årevis har haft et så 'lemfældigt' forhold til udbudsreglerne, at der ifølge rapporten opstod en kultur, hvor det endte som en helt normal praksis, at ulovlige millionkontrakter blev underskrevet, godkendt og forlænget i strid med udbudsreglerne.

- Der er nogen i ledelsen, som med åbne øjne har brudt loven, og det har de gjort igen og igen, konkluderede et af selskabets bestyrelsesmedlemmer, Ulrik Kohl (EL), der også er medlem af Borgerrepræsentationen i København, da rapporten blev offentliggjort.

Det førte samtidig til den foreløbige kulmination på afsløringerne om ARC's ulovlige indkøbspraksis, da selskabet valgte at skille sig af med den forhenværende konstituerede direktør og mangeårig energichef, Dan Fredskov.

Siden har ARC ophævet en lang række kontrakter, skærpet reglerne og erkendt, at selskabet har haft omfattende rod i dokumentationen bag store millionaftaler. Dokumenter viser også, at ARC samtidig har givet urigtige oplysninger om flere ulovlige kontrakter.

Norddjurs: Indkøb hos bekendte og mistanke om underslæb

I begyndelsen af juli beskrev kommunen.dk, hvordan et beskyttet værested for udviklingshæmmede og personer med et psykisk handicap under Norddjurs Kommune i årevis har haft et omfattende rod i bilagene og flere gange har handlet i strid med reglerne.

Den daværende leder af værestedet Nærheden hyrede bl.a. en bekendt, som lederen har haft en privat virksomhed med. Den bekendte fik i løbet af årene udbetalt 1,3 mio. kr. af kommunen i strid med reglerne. Også et lokalt værksted har modtaget ulovlige kontrakter af kommunen til i alt 2,5 mio. kr.

En fratrådt leder i Norddjurs Kommune har handlet hos endnu en forretningspartner, viser bilag. Direktionen har nu påpeget overfor kommunens ledere, at den slags ikke er i orden, når indkøbene ikke har været konkurrenceudsat.
En fratrådt leder i Norddjurs Kommune har handlet hos flere bekendte og forretningspartnere, viser bilag. Direktionen har påpeget overfor kommunens ledere, at den slags ikke er i orden, når indkøbene ikke har været konkurrenceudsat. Foto: kommunen.dk

Sagen førte til, at kommunen indgik en fratrædelsesaftale med værestedets leder og bestilte en uvildig advokatundersøgelse af forholdene. Efterfølgende valgte kommunen at politianmelde sagen, som indtil videre har ført til, at politiet har sigtet en tidligere kommunalt ansat for underslæb, mens Norddjurs også har indskærpet reglerne over for kommunens medarbejdere.

Senere kunne kommunen.dk fortælle, at Norddjurs Kommunes udbudsrod ikke kun var begrænset til værestedet. To rengøringsfirmaer har i årevis – i strid med reglerne – modtaget mere end 17 mio. kr. uden udbud fra kommunen, selvom kontrakterne hvert år har oversteget de lovpligtige tærskelværdier for, hvornår en opgave skal sendes i offentligt udbud. Borgmesteren i Norddjurs, Jan Petersen (S), mente dog, at sagen var et eksempel på, at udbudsloven generer "de almindelige sund fornuft-betragtninger."

Vestforbrænding: Intet overblik over milliardindkøb

Også hos landets største kommunalt ejede affaldsselskab, Vestforbrænding, har der i en lang årrække været omfattende rod i dokumentationen. Selskabet kan slet ikke redegøre for, om indkøb til en samlet værdi af mere end 1 mia. kr. har været sendt i udbud eller ej.

Sådan lød beskeden fra selskabet næsten et år efter, at kommunen.dk søgte aktindsigt i selskabets betalinger til de største leverandører, og Vestforbrændings manglende evne til at redegøre for udbud af millionkontrakterne fik flere af landets førende udbudsretseksperter til at betegne sagen som "vanvittig", "bekymrende", "bemærkelsesværdig" og et udtryk for "mangel på respekt for udbudsloven."

kommunen.dk har forelagt direktørens argumentation for juraprofessor med speciale i udbudsret Michael Steinicke. Også han undrer sig over, at det ikke er muligt for Vestforbrænding at redegøre for indkøbene.
- Hvis Vestforbrænding ikke har styr på det her, så kan de jo per definition ikke overholde reglerne. Det er simpelthen umuligt, sagde Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater. Foto: Sigrid Nygaard / Ritzau Scanpix

Selskabets direktør, Peter Basland, mente derimod, at det var "groft misvisende", "injurierende" og "faktuelt forkert", at Vestforbrænding ikke kan redegøre for, om indkøbene til 1 mia. kr. blev sendt i udbud. Direktøren kunne dog ikke fremlægge dokumentationen.

Senere viste det sig også, at selskabet heller ikke kunne redegøre for, om kontrakterne til 1 mia. kr. var indgået efter udbud, da selskabets største ejerkommune, Københavns Kommune, bad om en redegørelse.

Siden konstaterede affaldsselskabet Vestforbrænding dog i begyndelsen af oktober i en pressemeddelelse, at selskabet hverken har problemer med at overholde udbudsreglerne eller med at holde styr på pengestrømmene til den række af private leverandører, som affaldsselskabet hvert år handler hos.

Pressemeddelelsen blev offentliggjort som en reaktion på kommunen.dk's afdækning af, at selskabet ikke kan redegøre for, om indkøb til en samlet værdi af mere end 1 mia. kr. blev sendt i udbud eller ej.

Men af den selvsamme pressemeddelelse fremgår det dog også, at affaldsselskabet har fundet en række 'systemfejl' i forbindelse med en gennemgang af selskabets indkøb.

Ifølge selskabets jura- og udbudschef, Jan Petersen, drejer sig om beløb, der løber op i ca. 20 mio. kr.

Argo: Satte advokater på sagen

I begyndelsen af november afslørede kommunen.dk, at der også hos landets tredjestørste affaldsselskab, Argo, i årevis er flydt store pengestrømme direkte videre til private leverandører uden om reglerne. Selskabet, der har hovedsæde i Roskilde, har i årevis indgået ulovlige millionkontrakter uden udbud, selvom kontrakterne har haft en så høj værdi, at de ifølge reglerne skulle have været udbudt i hele EU.

- Der har simpelthen ikke været nok opmærksomhed på, hvad der gjaldt af regler, erkendte selskabets direktør, Trine Lindegaard Holmberg, da kommunen.dk beskrev, at selskabet havde handlet ulovligt for 94 mio. kr.

Landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab, Argo, har brudt udbudsreglerne i et større omfang, end selskabets direktion hidtil har erkendt. Direktøren afviser at stille op til et interview, men konstaterer, at Argo har haft problemer med at overholde loven.
Landets tredjestørste kommunalt ejede affaldsselskab, Argo, har brudt udbudsreglerne i en lang årrække. Selskabet har indgået ulovlige kontrakter til mindst 158 mio. kr. Direktøren afviser at stille op til et interview, men konstaterer, at Argo har haft problemer med at overholde loven. Foto: Lars Laursen / Ritzau Scanpix.

Efterfølgende besluttede Argo at hyre eksterne advokater fra Bech-Bruun til at gennemgå selskabets indkøb i jagten på at finde ud af, hvor gennemgående problemerne er.

Mens problemerne voksede - og selskabets direktør afviste at stille op til et interview - understregede Argos bestyrelsesformand, Niels Hörup, at Trine Lindegaard Holmberg kun har siddet i direktørsæddet i to år, og at selskabet er i færd med at rydde op.

- Og det er jo forbrugerne, der betaler, og på den måde kan og skal vi sikre, at vi alt andet lige får prisafprøvet markedet, sagde bestyrelsesformanden.

Dokumenter viste dog, at en stor del af indkøbene er fortsat langt ind i 2018 - mere end to år efter, at Trine Lindegaard Holmberg blev direktør. 

Siden voksede omfanget af Argos ulovlige indkøb til mere end 237 mio. kr. og det sendte samtidig Argo op blandt de hidtil største kendte sager om ulovlige indkøb uden udbud. Materialet viste bl.a., at Argo har sendt millioner af kroner videre til et lokalt smedefirma, der har adresse blot 15 meter fra porten til Argos hovedkontor.

Reno Nord: Mere end hver tredje topleverandør fik ulovlige kontrakter

Det er dog ikke kun på Sjælland, at kommunalt ejede affaldsselskaber har brudt lovgivningen på indkøbsområdet. Også i Nordjylland er der blevet tegnet store millionkontrakter med private leverandører i strid med udbudsreglerne.

Siden 2013 til og med i år har det fælleskommunale selskab Reno Nord købt ulovligt ind for sammenlagt 99 mio. kr., selvom kontrakterne ifølge eksperter burde have været konkurrenceudsat.

Selvom udbudslovgivningen fastsætter, at store kontrakter skal konkurrenceudsættes, har ledelsen i Reno Nord i flere tilfælde valgt en anden vej frem. I stedet for at prisafprøve indkøbene i hele Danmark eller Europa har Reno Nord i mange tilfælde valgt at købe ind direkte hos en række nabovirksomheder. Foto: Pressefoto.

Problemerne med at overholde reglerne har været så store i selskabet, at mere end hver tredje af Reno Nords absolut største private leverandører har fået kontrakter uden om udbudsreglerne.

I flere tilfælde har Reno Nord slet ingen dokumentation for, at selskabet har vurderet udbudspligten af kontrakter. Eksperter pegede samtidig på, at en af de begrundelser, som Reno Nord brugte som forklaring på de manglende udbud, slet ikke kan lade sig gøre inden for lovens rammer.

Selskabets direktør, Thomas Lyngholm, afviste at stille op til interview, men efterfølgende erkendte Reno Nord gennem bestyrelsesformand Kristoffer Hjort Storm (DF), der også er 1. viceborgmester i Aalborg Kommune, at selskabet havde brudt loven.

Derfor valgte Reno Nord at hyre eksterne advokater fra Bech-Bruun, der fik til opgave at finkæmme alle selskabets indkøb for udbudsrod, ligesom selskabet også ville have svar på, hvem der har det personlige ansvar for handlerne.

- Vi skal have kigget på præcis, hvem der er skyld i fejlene, og hvordan det kan stå så galt til i så mange år. For det er jo ikke småpenge, det drejer sig om, sagde Kristoffer Hjort Storm.

AVV: Mundtlige aftaler og lovbrud siden 1990'erne

55 kilometer nord for Reno Nords adresse - på Mandøvej i Hjørring - ligger Affaldsselskabet Vendsyssel Vest (AVV). Også her er store millionkontrakter i årevis blevet underskrevet og indgået i strid med de danske og europæiske udbudsregler.

Siden slutningen af 1990'erne har det kommunalt ejede affaldsselskab fortsat ulovlige kontrakter med leverandøren SWS uden konkurrence, ligesom selskabet også i mere end 12 år har handlet i strid med reglerne med Faxe Kalk uden udbud.

I alt har selskabet undladt at udbyde opgaver, der sammenlagt løber op i mere end 37,4 mio. kr. Det erkendte selskabet, der dog mente, at der var gode forklaringer på, at en del af aftaler aldrig kom i udbud.

Bl.a. mente selskabet, at det var i orden ikke at udbyde en del 'her-og-nu'-indkøb, som selskabets bestyrelsesformand, Jørgen Bing (S), formulerede det.

Det nordjyske affaldsselskab, der har hovedsæde i Hjørring, har i strid med reglerne undladt at udbyde opgaver, der sammenlagt løber op i mere end 43,4 mio. kr., erkender selskabet. Foto: Jens Astrup, Ritzau Scanpix
Det nordjyske affaldsselskab, der har hovedsæde i Hjørring, har i strid med reglerne undladt at udbyde opgaver, der sammenlagt løber op i mere end 43,4 mio. kr., erkender selskabet. Foto: Jens Astrup, Ritzau Scanpix

De såkaldte 'her-og-nu'-indkøb var dog fortsat over flere år, og derfor burde det nordjyske selskab at have udbudt kontrakterne, forklarede eksperter i udbudsret.

- Der kan jo ikke blive ved med at være et akut behov for AVV. Det går måske én enkelt gang, men så må man sætte sig ned og regne på, hvad det fremtidige akutte behov bliver, og så må man lave nogle rammeaftaler på ydelserne, sagde Jacob Georg Naur fra Hejm Advokater

Selvom store millionordrer normalt kræver, at den offentlige ordregiver skal afsøge den bedste pris og kvalitet på hele det europæiske marked, har AVV i stedet ofte indgået 'rene mundtlige aftaler, hvor man lige ringer i en hastesag til en leverandør og får hjælp,' som selskabet formulerede det.

De ulovlige indkøb blev dog 'lidt af en øjenåbner' for AVV, forklarede bestyrelsesformand Jørgen Bing, som tilføjede, at selskabet derfor igangsatte 'en kortlægning af vores interne procedurer.'

Samn Forsyning: Vandselskaber fik hjælp til at mørklægge ulovlige millionkontrakter

I en anden del af den kommunale forsyningssektor har andre selskaber haft en helt anden tilgang til udlevering af de oplysninger, som affaldsselskaberne udleverede til kommunen.dk.

I vandsektoren har landets kommunalt ejede vandselskaber i mere end et halvt år – og i strid med offentlighedsreglerne - fået hjælp til at hemmeligholde store millionkontrakter og oplysninger om udbud af kontrakterne en af den danske forsyningssektors mest magtfulde interesseorganisationer.

Det vurderede landets førende offentlighedsekspert, forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen, på baggrund af en række dokumenter og mails, som kommunen.dk modtog fra vandselskaberne.

I mindst ét tilfælde lykkedes det et vandselskab - Samn Forsyning i Horsens - at skjule ulovlige kontrakter til mere end 38,6 mio. kr. med hjælp fra vandsektorens brancheorganisation, Danva. Det viste kommunen.dk's gennemgang af materialet.

- Det her viser jo sort på hvidt, at Danva's vejledning til selskaberne er blevet brugt til at skjule ulovligheder. Det, synes jeg, er opsigtsvækkende. Det er netop Danva's rolle, der slår igennem her. Jeg har ikke set noget tilsvarende tidligere, forklarede Oluf Jørgensen, der vurderede materialet for kommunen.dk.

"Ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen" skriver Danva i toppen af sin vejledning til, hvordan medlemmerne i brancheorganisationen kan besvare anmodninger om aktindsigt fra kommunen.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet har dog underkendt denne vurdering i omkring 10 afgørelser. Foto: Skærm-foto via Danva.

Danvas indblanding i, hvilke informationer vandselskaberne kunne mørklægge, kom bl.a. til udtryk i en række svar fra landets største spildevandsselskab, Biofos, der oprindeligt gerne ville udlevere de anmodede oplysninger om selskabets offentlige indkøb.

'BIOFOS A/S er stiftet i 2014, og derfor kan vi finde data fra den nævnte periode. Vi vil gerne sende materialet til jer i flere dele [...] Vi forventer at kunne sende vores afgørelse og med første del af materialet i næste uge,' skrev Biofos til kommunen.dk den 13. juni.

Samme dag lagde Danva dog en detaljeret vejledning ud på interesseorganisationens hjemmeside, som beskrev, hvordan vandselskaberne kunne besvare kommunen.dk's anmodning om aktindsigt.

Og med ét blev udleveringen af informationerne fra Biofos bremset.

'Vi afviser jeres anmodning om aktindsigt [...] På trods af vores mail af 13. juni 2018 har vi truffet afgørelse om afvisning i tråd med anbefalinger fra Danva,' lød det blot en uge senere.

Mens Oluf Jørgensen mente, at Danva's vejledning til selskaberne lignede et forsøg på dårlig presseomtale, afviste Danva's direktør, Carl-Emil Larsen, at interesseorganisationen havde forsøgt at mørklægge lovbrud.

- Alle skal selvfølgelig følge loven, så den er jo ikke lavet med det formål (at skjule lovbrud, red.), det tør jeg godt sige, hvis det er det, du sidder og fisker efter. Det er den ikke, forklarede Danva-direktøren.

Aarhus: Stod skoleret efter ulovlige indkøb for 67 mio. kr.

En byge af regelbrud i Aarhus Kommune har i flere år betydet, at store kommunale kontrakter er endt i hænderne på private leverandører uden om reglerne og uden konkurrence fra andre virksomheder.

Selv da kommunen i foråret 2017 blev klar over, at en leverandør havde modtaget millioner af kroner i strid med reglerne, valgte kommunen at fortsætte med at handle hos den samme virksomhed - uden udbud.

I løbet af få år har Aarhus Kommune indgået kontrakter til mere end 67 mio. kr. med en stribe private leverandører uden konkurrence. Selvom interne rapporter afslørede store problemer i 2017, fortsatte en del af regelbruddet, viser dokumenter.

Det er sket på trods af både opstramninger af interne indkøbsregler og en løftet pegefinger til kommunens indkøbere, viser en række interne rapporter og opgørelser, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

I alt har de tre kommunale afdelinger Center for Administration og Ejendomme, Center for Byudvikling og Mobilitet samt AffaldVarme Aarhus i en årrække indgået ulovlige kontrakter til i alt 67,6 mio. kr. med 30 private leverandører.

Aarhus Kommune erkender regelbruddet, og hos affaldsselskabet AffaldVarme Aarhus, der har stået for langt hovedparten af de ulovlige indkøb, medgiver chef Bjarne Munk Jensen, at 'man burde måske være blevet opmærksom' på problemerne tidligere.

Fjernvarme Fyn: Energiministeren trækkes ind i sag om ulovlige indkøb for 109 mio. kr.

En af Europas største varmeforsyninger, Fjernvarme Fyn, har i årevis brudt udbudsloven og handlet ulovligt for mere end 109 mio. kr.

Det vurderer tre eksperter i udbudsret efter at have gennemgået materiale om selskabets største leverandører, som kommunen.dk har fået aktindsigt i.

En større del af regelbruddet er foregået samtidig med, at den nuværende energi-, forsynings- og klimaminister, Lars Chr. Lilleholt (V), har været næstformand i selskabets bestyrelse.

Kontrakterne, der ifølge eksperterne burde have været sendt i udbud, har årligt sikret private virksomheder årlige betalinger på millioner af kroner uden konkurrence i årene fra 2013 til 2018.

Private leverandører har i strid med reglerne modtaget millionordrer fra Fjernvarme Fyn uden konkurrence. En stor del af regelbruddet fandt sted med energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) i topledelsen.

Det drejer sig blandt andet om store kontrakter om it-ydelser, rådgivningsydelser, smedearbejde og vedligeholdelse, som leverandørerne har fået direkte af det kommunalt ejede selskab.

- Det er bemærkelsesværdigt, at Fjernvarme Fyn har brudt udbudsreglerne for et så enormt beløb. Det er den mest alvorlige overtrædelse af udbudsreglerne, når man slet ikke laver et udbud. Her er der tale om opgaver til over 100 mio. kr., der aldrig kom i udbud, så det er klart, at det er alvorligt, siger Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Vilsgaard Advokater.

Selv mener Fjernvarme Fyn dog, at alle indkøb er foregået helt efter reglerne.

I årene fra 2013 til og med 2015 handlede Fjernvarme Fyn ifølge eksperterne ulovligt for 70,9 mio. kr. hos deres største leverandører, indtil april 2015 var ministeren næstformand.

Det har ikke været muligt at få et interview med Lars Chr. Lilleholt.

Ministeren oplyser dog i et skriftligt svar via sin særlige rådgiver, at han ikke har haft kendskab til, at Fjernvarme Fyn ikke har overholdt udbudsreglerne.

'Det er selvfølgelig ikke i orden, at Fjernvarme Fyn ikke har overholdt udbudsreglerne, hvis dette er tilfældet. Bestyrelsen i Fjernvarme Fyn har ikke været orienteret om disse indkøb, hvorfor jeg ikke har været vidne om dette,' skriver ministeren.

Reno Djurs: Ulovlige indkøb for 8,6 mio. kr. hos firma på samme adresse

Det kommunalt ejede affaldsselskab Reno Djurs erkender nu, at det var i strid med EU's udbudsregler, da selskabet i en årrække sendte millioner af kroner til en privat leverandør uden udbud.

Det drejer sig om den private virksomhed RGS Nordic, der holder til på Nymandsvej 11 i Balle.

Her afslører et firkantet skilt ved vejkanten foran firmaets adresse, at det hverken har krævet en lang køretur eller en lang gåtur, når den private leverandør har skrevet under på millionaftalerne med det lokale affaldsselskab.

Det kommunalt ejede affaldsselskab Reno Djurs erkender brud på EU's udbudsregler. Selskabet har ophævet en kontrakt og er nu i færd med at rette op.

Lige oven over bogstaverne på skiltet, der med mørkegrøn og hvid tekst danner firmanavnet 'RGS Nordic', står navnet 'Reno Djurs' på den øverste del af skiltet. Den kommunale ordregiver holder nemlig til på præcis samme matrikel som det private firma.

- Vi har simpelthen lejet et areal ud til RGS, hvor de kan operere på markedsvilkår, siger Reno Djurs' direktør, Morten Therkildsen, der understreger, at der 'er fuldstændig vandtætte skotter' mellem det offentlige selskab og den private leverandør.

Handlerne har siden 2014 sendt i alt 8,6 mio. kr. videre til RGS Nordic, der har fået opgaven hos Reno Djurs uden konkurrence.

Men ordrerne har været så voluminøse, at virksomheder fra hele Europa ifølge reglerne burde have haft mulighed for at byde på opgaverne, vurderer Steen Jensen, udbudsretsekspert og selvstændig rådgiver i offentlige indkøb hos Steenjensen.com.

- Det her er et kæmpe svigt i forhold til at have fokus på udbudsreglerne, siger han.

Domstolsstyrelsen tavs om ulovlige it-indkøb for mere end 40 mio. kr.

Domstolsstyrelsen har som erklæret formål at udvikle og administrere de danske domstole og på den måde bidrage til ret og retfærdighed.

Blandt andet derfor vakte det opsigt, da Rigsrevisionen i 2016 kritiserede styrelsen for at have brudt udbudsreglerne ved at købe it-ydelser hos den private leverandør DSI Next - uden at konkurrenceudsætte opgaven.

Ifølge revisionsberetningen går styrelsens ulovlige aftale tilbage til 1990'erne, ligesom revisorerne løftede sløret for, at firmaet i 2015 havde indkasseret 5 mio. kr. i uoverensstemmelse med lovgivningen på området.

Men nu viser det sig, at kontrakten er mere voluminøs end tidligere beskrevet.

Domstolsstyrelsen har brudt udbudsloven og handlet ulovligt for mere end 40 mio. kr. Men det er hemmeligt, om styrelsen, der hører under Justitsministeriet, har flere problemer med indkøb. Mystisk, mener professor.

I løbet af fire år, fra 2013 til og med 2016, har Domstolsstyrelsen - i strid med loven - handlet for mere end 40 mio. kr. hos DSI Next uden udbud.

Det fremgår af aktindsigt i Domstolsstyrelsens omsætningstal til leverandøren.

Kommunen.dk har også forsøgt at belyse, om styrelsen har foretaget andre indkøb i strid med udbudslovgivningen.

Men det er hemmeligt, om styrelsen har flere problemer med indkøb og udbud. Domstolsstyrelsen afviser at svare på, hvorvidt styrelsen har konkurrenceudsat omsætningen til sine 10 største private leverandører.

Leverandørerne tegner sig sammenlagt for kontrakter til mere end 718 mio. kr.

Eksperter: Nationalbanken har købt ulovligt ind for knap en halv milliard

Danmarks Nationalbank har i årevis købt ulovligt ind hos fire af centralbankens absolut største leverandører.

I alt har Nationalbanken i løbet af fem år overført 480,7 mio. kr. direkte til firmaerne - uden konkurrence og uden om udbudsreglerne.

Det vurderer to af landets førende eksperter i udbudsret på baggrund af en række dokumenter, som kommunen.dk har fået aktindsigt i hos Nationalbanken.

Danmarks Nationalbank har brudt udbudsreglerne og købt direkte ind hos en række topleverandører - uden konkurrence fra andre firmaer - for i alt 480,8 mio. kr. de seneste fem år, vurderer eksperter.

Ifølge eksperterne har den danske centralbank hyret konsulenter, indkøbt it-systemer og betalt for ‘facility management’-ydelser i strid med reglerne.

'Flere af de identificerede leverandører har indledningsvist leveret ydelser under udbudsgrænsen, og hvor det fra starten ikke altid har været klart, hvilket omfang indkøbet ville få,' erkender presserådgiver hos Nationalbanken, Ole Mikkelsen, om tre ud af de fire indkøb, der i alt løber op i ca. 7,9 mio. kr.

Derudover har Nationalbanken valgt at give 472,8 mio. kr. direkte videre til deres største leverandør i årene 2013 til og med 2018, BEC, uden at indhente tilbud fra andre danske eller europæiske firmaer via lovpligtige udbudsrunder.

Nationalbanken erkender, at den store millionordre er endt i hænderne hos leverandøren ‘uden markedsafprøvning’, men samtidig forklarer centralbanken, at det af ‘tekniske og sikkerhedsmæssige årsager’ er helt inden for skiven at sende millionerne direkte til BEC’s bankkonto uden konkurrence.

Eksperterne vurderer dog, at også denne handel er ulovlig.

Energi & forsyning

EU

Indkøb

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet