Mens flygtningesituationen ændrede sig markant fra dag til dag, holdt KL forleden Integrationstræf i Kolding. Her blev Inger Støjberg gået på klingen af de kommunale integrationsmedarbejdere, der ville have konkrete svar. Foto: Polfoto
Mens flygtningesituationen ændrede sig markant fra dag til dag, holdt KL forleden Integrationstræf i Kolding. Her blev Inger Støjberg gået på klingen af de kommunale integrationsmedarbejdere, der ville have konkrete svar. Foto: Polfoto

Integrationen skal løses i fællesskab

Flere end 500 mennesker var samlet i Kolding, da KL den 7. september afholdt sit årlige Integrationstræf. Kommunernes medarbejdere og frivillige organisationer mødtes for at blive klogere på det hårde integrationsarbejde, som de alle står med.

Integration

Af Søren Engelbrecht | [email protected]

Det er som at være til en gensynsfest, hvor man ikke selv kender nogen. Ved mor-gen-mads-buffeten prikker folk hin-anden på skulderen og får svaret ”Nej, er du også her?”. ”Hvad laver du så nu?”, bliver der spurgt i køen til osten. Nog-le er rykket til frivillige orga-nisationer, mens andre ar-bej-der med den kommunale integrationsindsats på 8. år.

De mødes, fordi det er tid til Kommunernes Landsforenings (KL) årlige Integrationstræf i Kolding. De har det hårde arbejde med at sikre en bedre integration til fælles, og i dag mødes de for at dele erfaringer, høre historier om vellykkede projekter og få gode råd af eksperter. De 540 deltagere er samlet på Comwell Kolding. 540 er ny rekord. 540 mennesker har valgt at bruge denne mandag på at arbejde for en bedre integration og modtagelse af især syriske flygtninge.

“Udfordringen er stor, og den vil være større næste år, men sammen kan vi løfte opgaven.”

Midt i fjerde oplæg lister et velkendt ansigt ind i den enorme konferencesal og sætter sig for enden af det midterste langbord helt oppe ved scenen. Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg har afsat et kvarter i sin travle kalender til at tale om regeringens visioner på integrationsområdet.

Selvom hælene er høje, går hun op på scenen uden at vakle. Inger Støjberg har et klart budskab med, og sætningen ”jeg kan lige så godt sige det, som det er,” bliver gentaget. Det er en frustreret sal, hun taler til, og de virker som en enhed på tværs af politiske tilhørsforhold, da Inger Støjberg åbner op for spørgsmål. Det høster klapsalver i hele salen, da en medarbejder fra Roskilde spørger ind til sprogundervisningen, og det samme gør sig gældende ved det næste spørgsmål. Fakler og høtyve er ikke hevet frem, men deltagerne – de, som står med hænderne nede i det hver dag – kræver svar og løsninger på konkrete problemer.

Netværk og flyers

Integrationstræffet er mere end blot oplæg fra politikere og projektmagere. Det er en anledning til at networke. Organisationerne er interesseret i støtte fra kommunerne, og kommunerne vil samarbejde med de rigtige folk.

I foyeren og spisesalen står stande, hvor forskellige organisationer bruger anledningen til at gøre reklame for sig selv og fortælle, hvad de gør og for hvem. Der er brochurer og løbesedler nok til flere tykke bøger, og skåle står fyldt med bolsjer, slik og chokolade. Under morgenbuffeten, i pausen mellem oplæggene og efter frokosten er alle stande velbesøgte, og segmentet kunne ikke være mere relevant. Det er et mekka for kommunale integrationsildsjæle, så det er med at få budskabet tydeligt frem.

Løftes i fællesskab

Ideen om KL som en samlet flok bliver styrket, da næstformanden for foreningens arbejdsmarkeds- og erhvervsudvalg, Preben Andersen, går på scenen efter ministeren. Han er medlem af Dansk Folkeparti, men det er KL’s ambitioner og frustrationer, han repræsenterer i dag. Han er utilfreds med de følger, som de lavere ydelser har – den lovændring, regeringen og hans eget parti stemte igennem. Men partifarve har ikke samme betydning i kommunerne. I dag er de samlet i flok om en styrket integrationsindsats.

- Udfordringen er stor, og den vil være større næste år, men sammen kan vi løfte opgaven, slutter han og bliver belønnet med bifald.

Arbejdsmarked

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet