Innovative projekter breder sig i Norden

Interessen for offentlig-private innovationspartnerskaber (OPI) er stigende i de fem nordiske lande, viser ny analyse, der også ser på 11 lovende projekter.

Succeshistorier

Af Sine Riis Lund | [email protected]

En digital pen til løbende at notere udførte opgaver i hjemmeplejen er blevet det hit i Sverige, som alle kommuner og virksomheder drømmer om, når de indgår partnerskaber med hinanden. Og de nordiske lande er i stigende grad ved at få øjnene op for værdien af offentlig-private innovationspartnerskaber, OPI.

”Vi kan se, at der er en tendens på tværs af landene, at alle fem er begyndt at interessere sig for de her offentlig-private innovationspartnerskaber, men vi ser samtidigt, at det er ret forskellige initiativer, som man har taget i landene,” siger Ole Helby Petersen fra AKF, Anvendt KommunalForskning. De har sammen med Cowi lavet en rapport om emnet efter opdrag fra Erhvervs- og Byggestyrelsen og Nordisk Ministerråd.

Rapporten analyserer offentlig-private partnerskaber i Danmark, Sverige, Norge, Island og Finland. Desuden bliver 11 perspektivrige OPI-projekter analyseret. Heriblandt projektet med den digitale pen fra Sverige, kaldet Mobipen. I løbet af seks år øgede den private virksomhed sin omsætning med 500 procent, og kommunen anslås at spare 1-2 millioner svenske kroner om måneden på den forbedrede dokumentation af arbejdsopgaver.

Danmark i front

Projekterne viser, at OPI både kan effektivere den offentlige sektor samt skabe stor vækst for en virksomhed, pointerer konsulent i Cowi Steven Højlund.

”Nogle af de her eksempler er jo fantastiske. De private virksomheder har haft en enorm vækst, og de siger alle sammen, at det ikke kunne have ladet sig gøre uden det samarbejde,” siger han.

Steven Højlund mener, at de cases er udtryk for det unikke, som kan opstå, når man kombinerer det offentliges viden og behov for innovation med de privates teknologiske viden. Analysen viser også, at man er ganske bevidst om dette i Danmark.

”Der er god fokus på det i Danmark, og det lader til, at vi er nået lidt længere end de andre lande,” siger Steven Højlund.

Også Finland udmærker sig. De har længe haft fokus på innovation både statsligt og lokalt, mens initiativerne i Danmark er nyere strategiske satsninger fra statslig og regional side med tiltag som puljer og rapporter, fortæller Ole Helby Petersen.

Innovation opstår dog gerne i de lokale processer, og derfor anbefaler rapporten at oprette en offentlig kompe­ten­ce- eller rådgivningsenhed i Danmark med medarbejdere fra alle niveauer. Formålet er at supplere den statslige indsats med noget lokal og regional forankring.

 

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet