Ingen støtte til forbud mod oliefyr

Vindmølleindustrien får ikke støtte til sit forslag om at forbyde nyetab lering af olie- og gasfyr af energiordførerne. Kun Enhedslisten støtter idéen fuldt ud.

Klima

Af Redaktionen | [email protected]

Der er langt hen ad vejen enighed om, at olie- og gasfyr skal ud af de danske hjem for at reducere CO2-udslippet. Men der er til gengæld hverken enighed om virkemidler eller tidshorisont.

Vindmølleindustrien foreslår et forbud mod nyetablering af fyrene allerede fra sommer, og brancheforeningen har også rettet henvendelse til Folketingets energipolitiske udvalg for at få opbakning til forslaget.

”Drastisk forslag”

Venstre afviser forslaget.

”Det er for drastisk. Vi kan godt finde andre modeller, hvor det er lige så attraktivt at få en anden energiform gennem incitamenter,” siger energiordfører Jens Kirk, der er formand for udvalget.

Et incitament kunne i dette tilfælde ifølge ordføreren være, at der i forbindelse med bolighandler skal gives økonomisk støtte til at skifte over til klimavenlig opvarmning.

”Vi kunne også give økonomisk incitament til, at hvis oliefyret er ved at være udtjent eller for gammelt, så skal det kunne det betale sig at skifte til for eksempel jordvarme eller solvarme,” siger han.

Familier vil blive klemt

Heller ikke Socialdemokraterne støtter Vindmølleindustrien.

”Jeg deler deres intention fuldt ud - vi skal af med de individuelle fyr på fossile brændsler. Men et forbud er ikke den rigtige vej at gå, der skal i stedet gives økonomisk tilskud,” siger energiordfører Ole Hækkerup.

Han henviser til partiets klimajobplan fra juni i år, hvori partiet kommer med sit bud på, hvordan oliefyrene ”bliver sendt på pension”. Her foreslår partiet en 'skrotpræmie' på 15.000 kroner til olie- eller gasfyr, som udskiftes med varmepumper, sol, eller fjernvarme.

”Et forbud, der tvinger familier til at investere 250.000 kroner, fordi der ikke er fjernvarme i deres område, vil bringe mange i en økonomisk klemme. Det vil vi ikke være med til.”

SF efterlyser slutdato

SF's Anne Grete Holmsgaard vil gerne være med til at sætte en slutdato for individuelle oliefyr, men ikke allerede til sommer. Måske nærmere om 15 år - i hvert fald tids nok til, at man kan nå at skifte dem, også uden de helt store tilskud.

”Men det kræver, at der samtidig kommer en samlet varmeplanlægning, og at vi får noget mere grøn strøm, for ellers er der ikke nødvendigvis nogen CO2-fordel ved for eksempel varmepumper, hvis strømmen kommer fra kul,” siger energiordføreren, som sender en opfordring til regeringen om at komme med en varmestrategi i stedet for at lade det være op til hver enkelt kommune.

”En fornuftig idé”

Hos Enhedslisten kan Vindmølleindustrien til gengæld godt finde støtte.

”Det er en meget fornuftig idé. Vi skal ikke etablere yderligere afhængighed af fossile brændstoffer,” siger energiordfører Per Clausen.

Forbuddet skal i hans optik følges ad med støtteordninger, så ingen kommer økonomisk i klemme af den grund. Og til sommer er ikke et sekund for sent, hvis det står til Enhedslisten.

”Hvis man vel og mærke samtidig kan få skabt nogle støtteordninger, kan vi lige så godt gøre det så hurtigt som muligt. Som klimaproblemerne udvikler sig, er der alt muligt grund til at sørge for, at der hurtigt bliver gjort noget ved det her.”

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet