Ingen kompensation for veteraner

Forsvarsministeren afviser særlig kompensation for kommunernes udgifter til psykisk og fysisk sårede veteraner.

Veteranpolitik

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Kommunerne skal ikke forvente en særlig økonomisk støtte til at hjælpe tidligere udsendte soldater, der har fået varige fysiske eller psykiske mén. Det slog forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) fast i sidste uge på et samråd i Folketingets forsvarsudvalg. 

Enhedslistens Frank Aaen havde kaldt ministeren i samråd for at høre, hvordan regeringens veteranpolitik implementeres og finansieres.

”Det er vigtigt, at staten tager ansvar for de udgifter, som vores krigsførelse kaster af sig, og sikrer, at vores veteraner får en retfærdig behandling. Hvis det ikke bare skal være tomme ord, så skal staten sikre sig, at udgifterne til de sårede veteraner ikke kommer til at hænge på kommunernes trængte økonomi,” siger Frank Aaen.

Det skal ifølge Frank Aaen også modvirke nogle af de uheldige historier, der har været fremme i medierne, hvor kommunerne har sendt soldater med alvorlige psykiske ar i aktivering. Han foreslår, at der indføres 100 procents refusion til kommunernes indsats for veteranerne.

Fuld refusion

Det er ikke en vej, som forsvarsministeren kan bakke op om.

”Kommunerne har ansvaret for at tage vare på egne borgere. Veteraner eller ej. Og derfor er det naturligt, at kommunerne har et økonomisk incitament til at yde en aktiv indsats, som fuld refusion ikke vil give. Veteraner kan heller ikke være tjent med at skulle forskelsbehandles på den måde,” sagde Gitte Lillelund Bech på samrådet.

Hun peger på, at regeringens veteranpolitik både vil styrke indsatsen for og ekspertisen om sårede veteraner, og at udgifterne først og fremmest bæres af Forsvarsministeriet. Helt centralt er oprettelse af et veterancenter, der både skal hjælpe og støtte den enkelte veteran, men også fungere som videns- og rådgivningscenter for kommunale sagsbehandler og andre.

Frank Aaen mener imidlertid, at kommunerne vil opleve flere udfordringer og udgifter i forbindelse med veteraner i fremtiden, end hvad kan afhjælpes af et veterancenter.

”Vi må regne med, at udgifterne stiger på sigt. Og 100 procent refusion vil sikre, at det ikke fortrænger andre af kommunernes indsatsområder, eller at soldater rammes af kommunal kassetænkning og sendes igennem uværdig jobtræning og aktivering,” ­siger Frank Aaen.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet